Ytterligere informasjon om personvern for innbyggere i EU, EØS eller Storbritannia

Hvis dere er i områder innenfor EU, EØS eller Storbritannia, gir EUs personvernforordning (GDPR) dere følgende databeskyttelsesrettigheter:

  • Rett til å ha tilgang til, oppdatere eller slette personopplysningene vi har om deg.
  • Rett til å korrigere. Du har rett til å få korrigert personopplysningene dine hvis de er unøyaktige eller ufullstendige.
  • Rett til å protestere. Du har rett til å protestere på behandlingen vår av personopplysningene dine.
  • Rett til å begrense. Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine.
  • Rett til dataoverførbarhet. Du har rett til å få en kopi av personopplysningene dine som vi har om deg i et strukturert, maskinlesbart og vanlig brukt format.
  • Rett til å trekke tilbake samtykke. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst der vi var avhengige av samtykket ditt for å behandle personopplysningene dine.

Juridisk grunnlag for behandling

Hvis du befinner deg i EØS eller en jurisdiksjon som krever liknende juridisk grunnlag for behandling, avhenger vårt juridiske grunnlag for å innhente og bruke personopplysningene beskrevet i denne personvernerklæringen,på de personopplysningene vi innhenter og den spesifikke sammenhengen vi innhenter dem i.

Vi kan behandle personopplysninger fordi

  • det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt mellom deg og Ecolab
  • du har samtykket i at vi gjør det (i gjeldende jurisdiksjoner)
  • behandlingen er i vår legitime interesse som den behandlingsansvarlige når denne legitime interessen ikke overstyres av dine rettigheter
  • Ecolab må følge loven

Storbritannia har dere rett til å sende inn en klage til Information Commissioner: www.ico.org.uk.

I  EU har du rett til å sende inn en klage til lokale databeskyttelsesmyndigheter. For å finne de lokale myndighetene kan du sjekke listen over nettstedet til European Data Protection Board (Det europeiske personvernrådet): https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

For å sende en forespørsel om personopplysningene dine kan du kontakte dataprivacy@ecolab.com.