Rachel Kirkham - Ecolab Life Sciences Expert

Rachel Kirkham

KVALIFIKASJONER:

  • Industriell mikrobiolog
  • Over 30 års erfaring innenfor kontamineringskontroll for legemidler og personlig pleie
  • IRCA-akreditert midlertidig GMP-revisor
  • Medlem av Pharmig Committee

Rachel Kirkham
Director, Global Technical Consulting Contamination Control and Validation

Rachel har over 30 års erfaring innenfor kontamineringskontroll, herunder The Body Shop International, Tristel, Diversey og Ecolab Life Sciences.

Rachels varierte og omfattende erfaring inkluderer utvikling, teknisk service og kommersialiering for desinfiseringsmidler, utvilkling og overoppsyn for CMO-kvalitetsprosess, utvikling av renromsvalideringsprosess og ledelse av ekspertteam.

Hun har har vært med på en rekke farmasøytiske kontamineringskontrollprosjekter og utfører rutinemessig revisjon, opplæring og koordinering av desinfiseringsstudier for farmasøytiske steder.

I den nåværende rollen hennes leder Rachel et valideringsteam for kontamineringskontroll som gir teknisk ekspertstøtte for produsenter av legemidler og produkter for personlig pleie, teknisk rådgivning om rengjøring og desinfisering og veiledning for implementering av best praksis.

Rachel er regelmessig foredragsholder om renromskontroll og validering av desinfiseringsmidler. Som medlem av organisasjonen Pharmig, har hun vært delaktig i utviklingen av opplæringsmateriale og redskap for bruk av desinfiseringsmidler i bransjen.