Sikkerhetsdatablader

Sikkerhetsdatabladene gir informasjon om et stoff eller en blanding som brukes i håndtering av kjemikalier på arbeidsplassen. Ikke alle Ecolab- eller Nalco Water-sikkerhetsdatablad er tilgjengelige på nettet. 

I tilfelle ulykke, utslipp eller annen kjemisk nødsituasjon må du ringe det aktuelle lokale nødtelefonnummeret.

Ecolab-SDS/MSDS

Ecolabs sikkerhetsdatablader for alle land er tilgjengelig på nettet. Besøk Ecolab-SDS/MSDS-portalen for å søke etter disse SDS/MSDS-ene.

Nalco Water-SDS/MSDS

Sikkerhetsdatablad for Nalco Water ikke tilgjengelige på nettet. Klikk nedenfor for å bestille et SDS/MSDS fra NalcoWaters kundeservice