Sikkerhetsdatablader

Sikkerhetsdatabladene gir informasjon om et stoff eller en blanding som brukes i håndtering av kjemikalier på arbeidsplassen. Ikke alle sikkerhetsdatabladene for Ecolab, Nalco Champion eller Nalco Water er tilgjengelig på nettet.

I tilfelle ulykke, utslipp eller annen kjemisk nødsituasjon må du ringe det aktuelle lokale nødtelefonnummeret.

Ecolab EU SDS

Ecolabs sikkerhetsdatablader for Europa er tilgjengelig på nettet. Følg koblingen under for å søke etter Ecolabs europeiske sikkerhetsdatablad.

Ecolab SDS (utenfor EU)

Ecolabs sikkerhetsdatablad for Nord-Amerika, India, Midtøsten / Afrika (IMEA) og utvalge land i Latin-Amerika og Asia-Stillehavet er tilgjengelig på nettet. Besøk Ecolabs portal for sikkerhetsdatablad for å søke etter sikkerhetsdatablad.

Nalco Water SDS

Sikkerhetsdatablad for Nalco Water ikke tilgjengelige på nettet. Klikk nedenfor for å be om SDS fra Nalco Waters kundeservice.

Nalco Champion SDS

Sikkerhetsdatablad for Nalco Champion og ChampionX er ikke tilgjengelige på nettet. Klikk nedenfor for å be om et SDS.