Institutional Photography hotel restaurant field associate manager

Sørge for renhet hvor det er viktigst

Uansett bransje finner vi trygge, bærekraftige løsninger for å skape renere og sunnere miljøer som er enkle å implementere. Fra laboratoriet der vi studerer nye patogener som dukker opp i restauranter, hoteller og sykehus der vi spiser, overnatter, jobber og behandles, tilbyr Ecolab omfattende, forskningsbaserte løsninger for å fremme god hygiene i driften til kundene våre.


Ekspertise i hygiene

Phase II HHCM Equipment January 2020

Håndhygiene

Rene hender er trygge hender. FInn ut mer om håndhygieneprogrammene og tilnærmingen vår.

Olson Photo Shoot

Hygiene og infeksjonsforhindring

Programmer og løsninger som bidrar med å holde operasjonsstuer og pasientrom rene og å forhindre spredning av smitte i helseinstitusjoner.

Hygiene og dekontaminering gjennomgående

Løsninger og ekspertise for renrom, legemiddelproduksjon og bransjene for kosmetikk og personlig pleie.

Filling Line Sterile FIll Neutral Detergent with Operatives_550x310.jpg

Fremvoksende patogener og mikroberisiko

Patogenene som kan medføre sykdom og lidelser er i stadig utvikling. Arbeidet vårt med å studere nye patogener hjelper kundene våre med å forebygge og reagere når problemer oppstår.


Innen 2030 tar vi sikte på å bidra til vaskingen av 90 milliarder hender og tilby trygg medisinsk behandling for 116 millioner mennesker hvert år, noe som kan forhindre mer enn 1,7 millioner infeksjoner.


60 milliarder

hender vasket
 


15 millioner

pasientrom
rengjort


1 milliarder

rengjorte hotellrom med 
Ecolab-produkter

Løsninger for helse og hygiene

Les hvordan Ecolabs løsninger for miljøhygiene og -rengjøring skaper et rent miljø som bidrar til bedre samsvar med offentlige forskrifter, og et sunnere og sikrere miljø for kundene.

Dette er en karusell. Bruk knappene Neste og Forrige til å navigere, eller hopp til et lysbilde med lysbildepunktene.

Fant ingen presenterte sider for løsninger

Ekspertisen vår i praksis

Sunne partnerskap skaper renhet sammen med kundene våre.

Dette er en karusell. Bruk knappene Neste og Forrige til å navigere, eller hopp til et lysbilde med lysbildepunktene.

Fant ingen presenterte suksessartikler.


Fremhevede ressurser

Virus

Mikroberisiko

Enten dere trenger detaljert informasjon om spesifikke organismer som bekymrer dere, råd om rengjøringsprodukter eller tips for å øke matsikkerhet og forhindre infeksjon i anlegget, kan dere stole på oss.
scientist_handheld_machine.png

COVID-19-ressurser

Ecolab er behjelpelig med å dele ekspertisen vår om COVID-19. Vi kan være behjelpelig med å fastslå hvilke desinfiseringsprodukter, retningslinjer for rengjøring og handlingsplaner som best egner seg for virksomheten deres.