FREMMING AV RENERE OG SUNNERE LØSNINGER

Handwashing icon
Institutional Photography hotel restaurant field associate manager
Sørge for renhet hvor det er viktigst

Uansett bransje finner vi trygge, bærekraftige og lett gjennomførbare
løsninger for å skape renere og sunnere miljøer. Fra laboratoriet
hvor vi studerer fremskridende patogener til restauranter, hoteller og
sykehus hvor vi spiser, oppholder oss, arbeider og helbreder, frembringer Ecolab omfattende,
vitenskapelig baserte løsninger for å fremme god hygiene i våre
kunders drift.

HELSEEKSPERTISE

Håndhygiene

Rene hender er trygge hender. FInn ut mer om håndhygieneprogrammene og tilnærmingen vår.

Olson Photo Shoot
Hygiene og infeksjonsforhindring

Programmer og løsninger som bidrar med å holde operasjonsstuer og pasientrom rene og å forhindre spredning av smitte i helseinstitusjoner.

Hygiene og dekontaminering gjennomgående

Løsninger og ekspertise for renrom, legemiddelproduksjon og bransjene for kosmetikk og personlig pleie.

Filling Line Sterile FIll Neutral Detergent with Operatives_550x310.jpg
Fremvoksende patogener og mikroberisiko

Patogenene som kan medføre sykdom og lidelser er i stadig utvikling. Arbeidet vårt med å studere nye patogener hjelper kundene våre med å forebygge og reagere når problemer oppstår.

Innen 2030 tar vi sikte på å bidra til vaskingen av 90 milliarder hender og tilby trygg medisinsk behandling for 116 millioner mennesker hvert år, noe som kan forhindre mer enn 1,7 millioner infeksjoner.

HELSEINNVIRKNINGEN VÅR

Handwashing icon

66 milliarder

hender rengjort for å redusere 1,8 millioner infeksjoner

Hospital bed icon

15 millioner

pasientrom
rengjort

Surgery tools icon

2,8 milliarder

kirurgisk utstyr
sterilisert

Hotel icon

1 milliarder

rengjorte hotellrom med Ecolab-produkter

NYSKAPENDE PROGRAMMER OG LØSNINGER

No featured Solution pages were found

INNSIKT FRA HELSEEKSPERTENE VÅRE

Besørge et rent miljø når vaksiner gis

Ecolabs helseekspert Linda Homan diskuterer tips for å sikre et mer hygienisk miljø på vaksinasjonssteder for COVID-19.

EKSPERTISEN VÅR I AKTIVITET

Sunne partnerskap skape renhet sammen med kundene våre 

No featured success stories were found.

RESSURSER OG FORPLIKTELSER

Virus
Mikroberisiko
Enten dere trenger detaljert informasjon om spesifikke organismer som bekymrer dere, råd om rengjøringsprodukter eller tips for å øke matsikkerhet og forhindre infeksjon i anlegget, kan dere stole på oss.
scientist_handheld_machine.png
COVID-19-ressurser

Ecolab er behjelpelig med å dele ekspertisen vår om COVID-19. Vi kan være behjelpelig med å fastslå hvilke desinfiseringsprodukter, retningslinjer for rengjøring og handlingsplaner som best egner seg for virksomheten deres.