Personvernerklæring

Ecolabs tjenester inkludert (uuten begrensning) nettstedet vårt og andre interaktive eiendeler der tjenestene våre leveres (samlet kalt «Tjenesten») eies, drives og distribueres av Ecolab (henvist til i denne Personvernerklæringen som «Ecolab» eller «vi» og liknende ord som «oss», «vår» osv.). Denne Personvernerklæringen (eller «Erklæring») angir hovedtrekkene til den personlige informasjonen som Ecolab kan innhente, hvordan Ecolab bruker og sikrer denne informasjonen, og hvem vi deler den med.

Ecolab oppfordrer våre kunder, leverandører, uavhengige entreprenører og frilansere, besøkende forretningspartnere, investorer og andre interesserte parter til å lese denne personvernerklæringen, som gjelder alle brukere som samhandler med hvilken som helst del av tjenesten. Hvis du er jobbsøker, medarbeider, uavhengig entreprenør eller frilanser, eller på annen måte er engasjert av Ecolab som ansatt, kontraktstilknyttet eller på annnet vis, se personvernerklæringen for globale medarbeidere og søkere som beskriver hvordan Ecolab samler inn og bruker informasjonen din den tiden dette forholdet gjelder.

Ved å bruke tjenesten vår eller gi personopplysninger til Ecolab på andre måter, erkjenner du at du forstår og samtykker i at denne personvernerklæringen gjelder, og samtykker i at Ecolab kan innhente, behandle, overføre og oppgi personopplysningene dine som beskrevet i denne personvernerklæringen. Videre, ved tilgang til hvilken som helst del av tjenesten, samtykker du i VILKÅRENE VÅRE BRUKSVILKÅR, ETTERSOM SLIKE BRUKSVILKÅR KAN REVIDERES FRA TID TIL ANNEN («Bruksvilkårene»). DERSOM DU IKKE SAMTYKKER I ALLE DELER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN ELLER BRUKSVILKÅRENE VÅRE, SKAL DU IKKE BRUK NOEN DEL AV TJENESTENE.  I TILFELLE KONFLIKT MELLOM BESTEMMELSENE I EN AVTALE MELLOM DEG OG ECOLAB PÅ DEN ENE SIDEN OG BESTEMMELSENE I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN PÅ DEN ANDRE, SKAL BESTEMMELSENE I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN ELLER, DERSOM AKTUELT, BRUKSVILKÅRENE, GJELDE.

Hva slags personopplysninger innhenter vi om deg?

Personopplysninger (også kjent som personlig identifiserbar informasjon (PII) eller persondata) er informasjon som kan brukes til å identifisere deg eller et annet individ denne informasjonen kan forbindes med. Visse typer informasjon vi henter inn fra deg kan betraktes som «sensitiv», avhengig av jurisdiksjonen din, som berettiges ytterligere dataemnerettigheter eller beskyttelse av personvern.

Personopplysningene som vi samler inn fra de som har tilgang til tjenesten, inkluderer følgende kategorier:

 • Navn og kontaktinformasjon (f.eks. adresse, telefonnummer, e-post, faks)
 • Kontoinformasjon (f.eks. påloggingsinformasjon, fødselsdato)
 • Faktureringsinformasjon (f.eks. kredittkort, bankkonto, faktureringsinformasjon)
 • Bestillingsinformasjon (f.eks. inneværende bestilling / kjøpsinformasjon, kjøpshistorikk, forsendelsesinformasjon)
 • Yrkesmessig informasjon (f.eks. informasjon om selskap/arbeidsgiver, stillingstittel, yrkesmessige tilknytninger)
 • Informasjon om geografi eller sted
 • Informasjon i innleg du kan ha lagt ut i offentlige fora og interaktive funksjoner i tjenesten
 • Informasjon i Ecolabs kunngjøring om informasjonskapsler («Kunngjøringen om informasjonskapsler»), i den grad slik informasjon er definert som personopplysninger i lovverket i en bestemt jurisdiksjon (vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen gjelder alle nettsteder, men hvor informasjonskapsler og den tilhørende kunngjøringen om informasjonskapsler gjelder kan variere hvis du er på visse nettsteder utenfor www.ecolab.com)
 • Annen informasjon som kan utveksles under bruk av tjenesten. Du kommer til å være klar over all informasjon som hentes inn senere fordi den kommer direkte fra deg

Slik bruker Ecolab personopplysninger

Underlagt vilkårene i denne personvernerklæringen, bruker Ecolab de ovenfor beskrevne kategoriene personopplysninger på flere måter. Med mindre annet er spesifikt oppgitt, kan de ovenfornevnte opplysningene brukes med følgende formål:

 • for å administrere tjenesten til deg
 • for å behandle overføringer til kunder eller leverandører
 • for å svare på forespørsler eller henvendelser
 • for å distribuere kommunikasjon som er relevant for bruken din av tjenesten, for eksempel systemoppdateringer eller informasjon om bruken din av tjenesten
 • som kan være nødvendig for å støtte driften av tjenesten, for eksempel fakturering, vedlikehold av konto og i journalføringsøyemed
 • for å sende deg forespørsler fra Ecolab, kunngjøringer om produkter og liknende som vi tror kan være av interesse for deg (du kan avstå fra å motta disse markedsføringsmaterialene)
 • for å varsle deg om endringer i denne personvernerklæringen
 • for å la deg delta i undersøkelser eller komme med anbefalinger
 • for å utføre Ecolabs forpliktelser og håndheve rettigheter som følge av kontrakter mellom deg og Ecolab, eller som følge av gjeldende lover og regler
 • for å undersøke og avdekke aktivitet som vi, etter rimelig skjønn, mistenker eller fastslår er bedragersk, ulovlig eller på annet vis upassende, og
 • på andre måter etter å ha gitt deg ytterligere varsel og/eller at du har gitt samtykke, om nødvendig

Avhengig av hvordan gjeldende personvernlov definerer «salg», kan vi selge personopplysninger til tredjeparter Hvis du for eksempel er innbygger i Colorado eller Conneticut, utgjør bruken vår av informasjonskapsler og sporingsteknologi salg av personopplysninger til tredjeparts annonsører. Vi bruker også informasjonskapsler og andre sporingsteknologier for å vise informasjon om produkter fra Ecolab på andre nettsteder du eventuelt måtte besøke. Dette er «målrettet annonsering» under gjeldende personvernlover. For mer informasjon om hvordan denne informasjonen kan brukes via nettstedetene tilknyttet www.ecolab.com, les gjennom vår Kunngjøring om informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at selv om denne personvernerklæringen gjelder for alle nettsteder, kan det variere i hvilken grad informasjonskapsler og den tilhørende kunngjøringen om informasjonskapsler gjelder, hvis du er på visse nettsteder utenfor www.ecolab.com. Vi bruker ikke personopplysninger til profilering for å fremme avgjørelser som har juridisk eller tilsvarende betydelig virkning for enkeltpersoner.

Utenom de ovenfor nevnte spesifikke tilfellene av «salg» eller «deling» av personopplysninger som definert av disse bestemte amerikanske lovene, hverken selger, videreselger eller distribuerer Ecolab personopplysningenedine for videresalg.

Hva er kildene til personopplysninger som hentes inn av Ecolab?

Når du oppgir personopplysninger til Ecolab som beskrevet i denne personvernerklæringen, innhentes de personopplysningene direkte fra deg, og du vet nøyaktig hvilke personopplysninger som innhentes av oss. Ecolab innhenter ikke personopplysninger fra noen andre kilder, med unntak av der de automatisk kan innhentes som beskrevet i Kunngjøring om informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at selv om denne personvernerklæringen gjelder for alle nettsteder, kan det variere i hvilken grad informasjonskapsler og den tilhørende kunngjøringen om informasjonskapsler gjelder, hvis du er på visse nettsteder utenfor www.ecolab.com.

Under visse begrensede omstendigheter kan tredjepartstilbydere innhente informasjon på vegne av Ecolab, men all slik innhenting er alltid i sammenheng med tjenesten.  Som beskrevet i Kunngjøringen om informasjonskapsler kan Ecolab automatisk også innhente visse typer informasjon som anses som personopplysninger. Spesielt kan vi i tillegg innhente personlige og ikke-personlige opplysninger gjennom følgende kanaler:

 • våre egne informasjonskapsler på nettstedet vårt
 • 3.-parts informasjonskapsler på nettstedet vårt
 • nettverk på sosiale medier
 • apper fra [#0]}.-parts programvare

Hvordan deler Ecolab personopplysningene dine med tredjeparter?

Vi kan gi hver av de beskrevne kategoriene av personopplysninger til Ecolabs medarbeidere, konsulenter, søsterselskaper eller andre bedrifter eller personer i den hensikt å behandle slik informasjon på vegne av oss for å tilby deg tjenesten. Islike tilfeller krever vi at disse partene godtar å beskytte konfidensialiteten til denne type informasjon i samsvar med vilkårene i denne personvernerklæringen. Tredjeparter som mottar personopplysninger, kan inkludere

 • datterselskapene våre og tilknyttede selskaper
 • forretningspartnere, entreprenører, frillansere og kanalpartnere som ikke regnes som tilknyttede selskaper
 • tredjepartsleverandører eller tjenesteleverandører som leverer avgjørende tjenester som er nødvendige for å levere tjenesten
 • visse tredjeparter som beskrevet i Kunngjøringen om informasjonskapsler;
 • offentlige organer eller andre parter som svar på juridiske prosesser eller andre forespørsler der det er tillatt ved lov
 • andre personer eller tredjeparter som du har bedt oss om å dele informasjon med

Med unntak av det ovenfor beskrevne, deler vi ikke personopplysningene dine med andre tredjepartsselskaper til kommersielt eller markedsføringsbruk uten samtykket ditt, eller med unntak av et spesifikt program eller en spesifikk funksjon som du har muligheten til å godta eller avstå fra.

I tillegg kan vi frigjøre personopplysninger (i) i den grad vi er i god tro at en slik handling er nødvendig for å overholde hvilken som helst gjeldende lov,(ii) for å håndheve bestemmelsene i bruksvilkårene våre, beskytte oss mot erstatningskrav, forsvare oss mot krav, beskytte rettighetene, eiendommen og den personlig sikkerheten til alle brukere, eller beskytte offentlig velferd, (iii) når frigjøring er nødvendig for å opprettholde sikkerheten og integriteten til tjenesten, eller for å beskytte sikkerheten til enhver bruker eller sikkerheten til andre personer i samsvar med gjeldende lover, (iv) ) for tilsvar til en rettskjennelse, stevning, ransakelsesordreandre juridiske prosesser, i den grad de er tillatt eller begrenset etter lov, (v) i tilfelle at vi gjennomgår en bedriftsovergang, slik som en fusjon, avhending, oppkjøp, avvikling eller salg av alle eller en del av våre aktiva, eller (vi) et annet formål som er direkte forbundet med det opprinnelige formålet personopplysningene dine ble innhentet for.

Hvor lenge lagrer Ecolab personopplysningene dine?

Ecolab lagrer personopplysningene dine kun så lenge det er nødvendig for formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi lagrer og bruker personopplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde de juridiske forpliktelsene våre (for eksempel hvis vi er pålagt å beholde dataene dine for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve de juridiske avtalene og retningslinjene våre. For å avgjøre passende oppbevaringsperiode for personopplysningene dine vurderer vi mengden, arten og grad av sensitivitet til personopplysningene, potensiell riiko for skade fra uautorisert bruk eller frigiving av personopplysningene dine, formålet vårt for å bruke personopplysningene dine, og hvorvidt vi kan oppnå de formålene ved hjelp av andre midler, samt gjeldende juridiske krav.

Ecolab lagrer også bruksdata med formål om interne analyser. Bruksdata lagres generelt i en kortere periode, med unntak av når disse dataene brukes til å styrke eller forbedre funksjonaliteten til nettsedene og/eller portalene våre, eller når vi er juridisk forpliktet til å lagre disse dataene i en lengre periode.

Internasjonal overføring av data

Hvis du befinner deg utenfor USA, spesielt hvis du befinner deg i Canada, Brasil, Den europeiske union («EU»), Det europeiske økonomiske samarbeidsområde («EØS»), New Zealand, Sør-Afrika, Sveits, Storbritannia eller andre land med liknende personvernlovgivning, vær oppmerksom på at serverne våre befinner seg i USA. Enhver informasjon som du oppgir til oss kan bli overført til og behandlet i USA eller andre land i verden som vi gjør forretninger i. Selv om dette kan inkludere mottakere av informasjon i land som kan ha et lavere nivå av juridisk beskyttelse av personopplysningene dine, gjør vi en innsats for å beskytte informasjonen din i samsvar med gjeldende krav i lovverket i din spesifikke jurisdiksjon, og tar grep for å kun dele med tredjeparter som tilbyr lik beskyttelse. Ved å engasjere seg med og oppgi personopplysninger og andre data som Ecolab lovlig kan innhente, behandle, bruke eller overføre i forbindelse med forholdet ditt til Ecolab, samtykker du utvetydig i at opplysningene dine blir innhentet, behandlet, brukt og overført som beskrevet heri.

Avståelsespreferansesignaler

Tjenesten tilknyttet www.ecolab.com, anerkjenner Global Privacy Control-signalet («GPC»). Vær oppmerksom på at selv om denne personvernerklæringen gjelder for alle nettsteder, kan det variere i hvilken grad informasjonskapsler og den tilhørende kunngjøringen om informasjonskapsler gjelder, hvis du er på visse nettsteder utenfor www.ecolab.com.

Hvis du bruker en innstilling på nettleseren eller en pluginmodul som sender avståelsespreferansesignaler til hvert nettsted du besøker, behandler vi det som en gyldig forspørsel om å avstå. For å laste ned og bruke en nettleser som støtter GPC-nettlesersignalet, klikk her: https://globalprivacycontrol.org. Hvis du valgte å bruke GPC-signalet, må du slå det på for hver støttede nettleser eller nettleserutvidelse du bruker.

Enkelte nettlesere har en «ikke spor»-funksjon som signaliserer til nettsteder at du ikke ønsker at aktiviteten din på nettet spores. Gitt at det ikke er noen enhetlige måter som nettlesere sporer «Ikke spor»-signalet på, kan ikke Nettstedet for øyeblikket tolke, svare på eller endre praksisen sin når det mottar «ikke spor»-signaler.

Informasjonssikkerhet og brukeransvar

Vi bruker bransjestandardsikkerhetstiltak til å beskytte sikkerheten til all informasjon som sendes gjennom tjenesten. Men sikkerheten til overføringer av informasjon via internett eller via mobilenheter kan det aldri gis garanti for. Vi er ikke ansvarlige for oppfanging eller avbrudd på kommunikasjon via internett eller for endringer, uautorisert tilgang til, tap av eller uatorisert bruk av data.

Brukere av tjenesten er ansvarlige for å opprettholde sikkerheten til passord, bruker-ID eller andre former for autentisering som benyttes til å få tilgang til passordbeskyttede eller sikre områder av tjenesten. For å beskytte deg og bruken din av tjenesten kan vi stoppe bruken din av hele eller deler av tjenesten uten forvarsel i påvente av undersøkelser dersom vi mistenker sikkerhetsbrudd.

Eksterne lenker

Tjenesten kan inneholde lenker til andre nettsteder fra tredjeparter. Vær oppmerksom på at vi ikke utøver noe kontroll over koblede nettsteder, og at Ecolab ikke er ansvarlige for praksis med hensyn til personvern eller innholdet på slike nettsteder. Hvert koblet nettsted har sine egne uavhengige retningslinjer og prosedyrer for innhenting av data, og du oppfordres til å lese både deres og andre nettsteders retningslinjer for personvern før du oppgir noen personopplysninger.

Du erkjenner og godtar herved at Ecolab ikke er ansvarlige for personvernpraksiser, retningslinjer og prosedyrer for innhenting av data eller innholdet til slike tredjepartsnettsteder, og du fritar herved Ecolab fra alle krav som følger av eller er forbundet med personvernpraksisene, retningslinjer og prosedyrer for innhenting av data og/eller innholdet på slike tredjepartsnettsteder.

Barns personvern

Tjenesten er ikke beregnet på barn under 18 år, og Ecolab innhenter ikke bevisst personopplysningene til barn under 18 år.

Endringer i denne personvernerklæringen

Ecolab forbeholder seg retten til å modifisere denne personvernerklæringen fra tid til annen slik at den nøyktig gjenspeiler det regulatoriske miljøet og prinsippene våre for innhenting av data. Når det gjøres endringer på materialet i denne personvernerklæringen, legger Ecolab opp den reviderte personvernerklæringen på nettstedet vårt. Denne personvernerklæringen ble sist modifisert i august 2023.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller tjenesten levert av Ecolab, kan du kontakte oss på 844-880-8355 eller dataprivacy@ecolab.com.