Personvernerklæring

Global personvernerklæring for Ecolab Inc.

1.0 Formål

Ecolabs forpliktelse til datavern

Nedenstående retningslinjer beskriver personopplysningene som Ecolab kan samle inn, hvordan Ecolab bruker og beskytter opplysningene samt hvem Ecolab kan dele dem med. Denne erklæringen har som mål å orientere individer om bruken av personopplysninger for å oppfylle lover og forskrifter om personvern i jurisdiksjonene der Ecolab driver virksomhet.

Ecolab oppfordrer sine medarbeidere, uavhengige entreprenører, kunder, leverandører, kommersielle besøkere, forretningspartnere, investorer og andre interessenter til å lese denne erklæringen. Hvis du bruker nettstedet vårt eller sender inn personopplysninger til Ecolab på andre måter, innebærer det at du erklærer at du har forstått disse retningslinjene, og at du godtar at du er bundet av dem. Du samtykker også i at Ecolab kan samle inn, behandle, overføre, bruke og avsløre personopplysningene dine som beskrevet i disse retningslinjene.

2.0 Personopplysninger

Ecolab forplikter seg på å ta alle rimelige forholdsregler for å verne om og sikre personopplysninger som samles inn av Ecolab. Når du bruker nettstedet vårt eller kommuniserer med Ecolab på annen måte, kan Ecolab samle inn og behandle personopplysninger fra deg. Generelt sett samler Ecolab inn personlig kontaktinformasjon (som navn, firma, adresse, telefonnummer og e-postadresse) som du bevisst oppgir enten når du registrerer deg, deltar i undersøkelser, svarer på spørsmål eller ved annen bruk i vårt kommersielle forhold. Noen ganger kan vi samle inn ekstra personopplysninger som du frivillig oppgir, inkludert, men ikke begrenset til, jobbtittel, kontaktinformasjon, fødselsdato, hobbyer, interesser og faglige tilknytninger.

3.0 Bruk av personopplysninger

Ecolabs nettsted er beregnet til å bli brukt av Ecolabs kunder, kommersielle besøkende, forretningspartnere, investorer og andre interessenter for forretningsformål. Personopplysninger som hentes inn av Ecolab gjennom nettstedet eller på annen måte, brukes for å støtte vårt kommersielle forhold til deg, inkludert, men ikke begrenset til, behandling av kundeordrer, ordrer fra leverandører, behandling av kontoer, for å bli kjent med kundenes behov, for å svare på henvendelser samt å gi tilgang til informasjon. Og i samsvar med lover og forskrifter i relevant jurisdiksjon for å støtte vårt forhold til deg

  • kan vi dele personopplysninger med våre globale datterselskaper for å forstå dine forretningsbehov bedre og for å forstå hvordan vi kan forbedre produktene og tjenestene våre
  • kan vi bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å hjelpe oss med å samle inn, sette sammen eller behandle personopplysninger i forbindelse med tjenester relatert til vårt forretningsforhold
  • kan vi (eller en tredjepart på våre vegne) bruke personopplysningene for å kontakte deg om et tilbud fra Ecolab som støtter forretningsbehovene dine eller for å gjennomføre undersøkelser på nettet for å forstå kundenes behov bedre
  • kan vi bruke personopplysningene til markedsføring og promoteringsaktiviteter

Hvis du ikke ønsket at personopplysningene dine skal brukes til å støtte kundeforholdet vårt (særlig i direkte markedsføring eller markedsundersøkelser), respekterer vi ditt valg. Vi selger ikke personopplysningene dine til tredjepart, og vi deler dem heller ikke med noen tredjepart, unntatt som angitt i denne erklæringen. Ecolab vil beholde personopplysningene dine så lenge du opprettholder et kundeforhold med Ecolab eller hvis du har registrert deg for å motta markedsføring eller annen kommunikasjon fra Ecolab, inntil du ber om at vi sletter slike personopplysninger.

4.0 Tredjeparts tjenesteleverandører

Ecolab er den kommersielle operatøren av nettstedet sitt og bruker tjenesteleverandører til å hjelpe med drifting eller på annen måte fungerer som databehandler, for å levere programvare og innhold til nettstedene våre samt å tilby andre tjenester. Ecolab kan avsløre personopplysninger som du har oppgitt, til en tredjepart som tilbyr slike tjenester under kontrakt for å ivareta ditt personvern. Særlig har Ecolab hyret inn YouTube, et datterselskap av Google, for å bidra til å tilby visst interaktivt innhold på nettsted (informasjon om de tjenesteleverandørene som finnes i YouTubes tjenestevilkår og Googles personvernregler). I tillegg kan Ecolab i samsvar med lover og forskrifter i den relevante jurisdiksjonen avsløre personopplysninger dersom slik avsløring er

  • en bruk av personopplysninger for et ekstra formål som er direkte relatert til det opprinnelige formålet som personopplysningene ble samlet inn for
  • nødvendig for å forberede, forhandle og utføre en kontrakt med deg
  • påkrevd ved lov eller krevd av de kompetente myndighetene eller rettslige autoritetene
  • nødvendig for å etablere eller bevare et juridisk krav eller forsvar
  • en del av en bedriftsomstrukturering, salg av eiendeler, fusjon eller avhendelse
  • nødvendig for å forhindre bedrageri eller andre ulovlige aktiviteter, for eksempel forsettlige angrep på Ecolabs IT-systemer

5.0 Internasjonal dataoverføring

Kunder i Sveits og EU må være oppmerksom på at Ecolab (som et amerikansk selskap) også opererer gjennom sine direkte og indirekte datterselskaper i land utenfor Sveits og EU (inkludert USA), noe som kan innebære tredjeparter (som beskrevet ovenfor). Hvis du bruker nettstedene eller nettportalene våre, kan all informasjon, inkludert personopplysninger, overføres til Ecolab (inkludert underleverandører som kan opprettholde eller drifte nettstedet vårt) i USA og andre steder og kan overføres til en tredjepart som kan befinne seg hvor som helst i verden. Selv om dette kan inkludere mottakere av informasjon der mottakeren befinner seg i land hvor det kan være et lavere nivå av juridisk beskyttelse for personopplysningene dine enn i ditt hjemland, vil vi verne om informasjonen din i samsvar med kravene som gjelder for informasjon og oppholdssted. Særlig for dataoverføringer ut av EU vil Ecolab benytte dataoverføringsavtaler som inneholder standard kontraktsmessige klausuler. Når du bruker nettstedene eller nettportalene vår, innebærer det at du gir ditt samtykke til overføringen av personopplysningene dine og annen informasjon til USA og andre steder til formål og bruk som herved er beskrevet. 

6.0 Ikke-følsomme personopplysninger som samles inn automatisk

Når du får tilgang til Ecolabs nettsteder eller nettportaler, kan vi automatisk (det vil si ikke som en del av registreringen) samle inn ikke-følsomme personopplysninger (som nettlesertype og operativsystem som brukes, domenenavn på nettstedet du kommer fra, antall besøk, gjennomsnittlig tid brukt på nettstedet og sider som er vist). Vi kan bruke disse dataene og dele dem med datterselskapene våre og relaterte tjenesteleverandører over hele verden for å overvåke hvor attraktive nettstedene våre er og forbedre ytelsen eller innholdet. I dette tilfellet utføres behandlingen på en anonym måte og etter Ecolabs skjønn.

7.0 Andre data på nettet

I tillegg kan visse programmer eller andre interaksjoner på nettet som du har med Ecolab, kreve at du skriver inn forretningsmessige og tekniske data. Når du oppgir den forespurte informasjonen, innebærer det at du samtykker i behandlingen og lagringen av slik informasjon hos Ecolab. Med mindre Ecolab får beskjed om at du vil ha denne informasjonen fjernet fra Ecolabs server, kan denne informasjonen beholdes av Ecolab og brukes i fremtidig kommersiell kommunikasjon. En forespørsel om fjerning av denne informasjonen kan gjøres til kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor. Ecolab vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at ingen slik informasjon blir gitt eller avslørt til noen annen tredjepart, unntatt, når det er nødvendig, den tredjeparten som drifter nettstedet, vedlikeholder det og utfører relaterte tjenesteaktiviteter på nettstedet.

8.0 Informasjonskapsler – informasjon som automatisk lagres på datamaskinen

Informasjonskapsler vil si informasjon som automatisk lagres på datamaskinen til brukeren av et nettsted. Når en bruker besøker Ecolabs nettsteder, kan Ecolab lagre noen data på brukerens datamaskin i form av en informasjonskapsel slik at brukeren automatisk kan gjenkjennes ved fremtidige besøk på Ecolabs nettsteder. Ecolab vil gjøre rimelige anstrengelser for å sikre at bruken av informasjonskapsler samsvarer med lovene og forskriftene i relevante jurisdiksjoner.

9.0 Barn

Ecolab samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn under 18 år. Ecolabs nettsteder er ikke beregnet for personer under 18 år

10.0 Sikkerhet og dataintegritet

Ecolab vil ta rimelige forholdsregler for å beskytte personopplysninger som selskapet er i besittelse av for å sikre mot risikoen for tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse. Ecolab gjennomgår periodisk sikkerhetstiltakene i arbeidet med å sikre vernet av personopplysningene.

Ecolab vil bare bruke personopplysningene på måter som passer med formålene som de ble samlet inn for eller senere autorisert av deg for. I tillegg til at Ecolab vil foreta rimelige tiltak for å sikre at personopplysninger er relevante for den tilsiktede bruken, og at de er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte, baserer Ecolab seg også på at den enkelte holder personopplysningene sine oppdatert.

11.0 Koblinger til andre nettsteder

Ecolabs nettsteder kan inneholde koblinger til nettsteder som eies og driftes av tredjeparter. Hvis du klikker på disse koblingene, som er gitt for å gjøre det praktisk for deg, vil du forlate nettstedet vårt og bli underlagt personvernpraksisene til det andre nettstedet. Disse retningslinjene gjelder ikke for personopplysninger du oppgir til urelaterte tredjeparter.

12.0 Oppbevaring av data

Generelt sett vil Ecolab bare beholde personopplysninger så lenge det er nødvendig for spesifikk behandling og i samsvar med Ecolabs retningslinjer for behandling av registre eller i den grad det ellers blir påkrevd av lover og forskrifter i en bestemt jurisdiksjon. For eksempel blir dataene oppbevart så lenge du har tillatelse til å bruke Ecolabs nettsteder, inkludert eventuelle verktøy fra Ecolab som er tilgjengelige gjennom nettstedene våre. Når denne autorisasjonen oppheves, fjerner Ecolab personopplysningene dine som er forbundet med bruken av Ecolabs nettsted(er).

13.0 Tilgang og korreksjon av data

På forespørsel vil Ecolab gi individer rimelig tilgang til personopplysninger som selskapet er i besittelse av om dem. I tillegg vil Ecolab gjøre rimelige anstrengelser for å gjøre det mulig for individer å korrigere, endre eller slette informasjon som er unøyaktig eller ufullstendig. Ecolab er også avhengig av at den enkelte bidrar ved å gi nøyaktige oppdateringer av personopplysningene sine. Hvis en person ønsker tilgang for å korrigere, endre eller slette personopplysninger som Ecolab innehar om vedkommende, skal vedkommende bruke følgende kontaktinformasjon:

TELEFON: +1-844-880-8355 | E+POST: dataprivacy@ecolab.com

14.0 EUs personvernrettigheter

Hvis personopplysningene dine behandles i EU eller du er bosatt i EU, gir EUs personvernforordning (GDPR) deg visse rettigheter i henhold til loven. I særlig grad har du rett til å få tilgang til, korrigere eller slette personopplysninger som Ecolab innehar om deg.

I den utstrekning som gjeldende lov påkrever, vil Ecolab gi individer rimelig tilgang til personopplysninger som Ecolab innehar om dem, og vil ta rimelige skritt for å gjøre det mulig for disse individer å korrigere, endre eller slette informasjon som Ecolab innehar om dem. Ecolab er også avhengig av at den enkelte bidrar ved å gi nøyaktige oppdateringer av personopplysningene sine. Hvis en person ønsker å få tilgang til, korrigere, endre eller slette personopplysninger som Ecolab innehar om vedkommende, skal denne personen kontakte sin kommersielle kontakt hos Ecolab eller kontakte oss på følgende e-postadresse: dataprivacy@ecolab.com.

Hvis du har en kommentar, et spørsmål eller en klage om hvordan Ecolab håndterer personopplysningene dine, ber vi om at du kontakter oss for å løse saken. I tillegg kan personer som er bosatt i EU, sende inn en klage angående behandling av personopplysningene sine til EUs tilsynsmyndigheter. Følgende kobling kan hjelpe deg med å finne den passende tilsynsmyndigheten: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15.0 Endringer i disse retningslinjene

Ecolab forbeholder seg retten til å endre disse retningslinjene fra tid til annen for at de skal gjenspeile offentlige lover og forskrifter og våre prinsipper for datainnsamling på en nøyaktig måte. Når det gjøres vesentlige endringer i disse retningslinjene, vil Ecolab legge ut de reviderte retningslinjene på nettstedet sitt.

16.0 Personvern for Ecolabs medarbeidere

Mer informasjon om Ecolabs personvernerklæring for medarbeidere finnes her: http://www.ecolab.com/epp

17.0 Spørsmål og kommentarer

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om denne erklæringen (f.eks. for å gjennomgå og oppdatere eller fjerne personopplysningene dine fra databasen vår), kan du kontakte +1 8448808355 eller dataprivacy@ecolab.com