Asheesh Kumar Agrawal

Asheesh Kumar Agrawal

KVALIFIKASJONER:

  • Naturvitenskapelig mastergrad (spesialisering innenfor organisk kjemi)
  • IRCA-seritifisert lederevisor – FSMS 1S0-22K, IQMS
  • 23+ års erfaring innenfor kvalitetskontroll, matsikkerhet, spesialvaskemidler, CIP-COP og hygiene innenfor bransjene mat, drikke og personlig pleie
  • Emneekspert – IQMS – 9001: Matsikkerhet, rengjøring og hygiene, CIP-COP og vannbehandling

Asheesh Kumar Agrawal
Global Technical Manager

Asheesh er emneekspert på CIP- og COP-prosesser, stedsevaluering, GMP-innsikt, rengjøringsvalidering, CIP-procsssoptimalisering og opplæring på stedet. Som en global teknisk konsulent er Asheesh svært erfaren innenfor utvikling av sikre programmer for CIP-validering og -optimalisering, identifisering av kontamineringsrisikoer på grunn av anleggsdesign, personell, maskiner og metoder.

Asheesh har over 23 års erfaring innenfor revisjon, opplæring, kvalitet og overholdelse innenfor matsikkerhet, rengjøring og hygiene, CIP-COP og vannbehandling og har opparbeidet seg store kunnskaper på alle områder.

I løpet av karieren sin har Asheesh med gode resultater implementert oppbyggingen av robuste rengjørings- og hygienesystemer samt implementering av interne verktøy (QMS) for å fremme forbedringer utover forsyningskjeden. Han har også grunnleggende praktisk erfaring med å lede prosessforbedringer og -håndtering, testing og kalibrering av flere laboratorieinstrumenter.

Asheesh har gode erfaringer med kontakt med diverse offentlige organer og regulative myndigheter, blant annet PCB, BIS, FDA og FSSAI. I sin nåværende rolle gir Asheesh teknisk støtte til salgs- og ingeniørteam for vellyket iverksettelse av tekniske prosjekter, nye produktlanseringer, feilsøking og opprettholde den eksisterende anvendelsen.