Jane Forbes

Jane Forbes

KVALIFIKASJONER:

  • Farmasøytisk mikrobiolog
  • Over 18 års erfaring i kontamineringskontroll for graderte renrom
  • IRCA-akreditert midlertidig GMP-revisor
  • Ekspert på emnene protokoller for desinfiseringseffektivitet, sterilitetssikring og kvalitetssikring

Jane Forbes
European Technical Consultant

Jane har over 18 års erfaring med å jobbe innnenfor legemiddel- og bioteknologibransjene som farmasøytisk mikrobiolog. Hun har erfaring med å jobbe innenfor graderte renrom ved produksjon av en rekke forskjellige legemiddelprodukter blant annet vaksiner, bulkproduserte produkter og biologiske legemidler.

Jane har innehatt diverse roller inenfor mikrobiologi og har grundige kunnskaper om mikrobiologiske metoder og utstyr blant annet miljømessig overvåkkning, endotoksintesting, mediepreparering, opprettholdelse av kultur, identifikasjon av organismer ved hjelp av DNA-sekvsensering , sterilitet, biobyrdetesting og effektivitetstesting for desinfiserende midler. Janes ansvarsområder har omfattet metodeutvikling for en internasjonal kontraktsprodusent, og utarbeidelse av nye kvalitetskontrollmetoder for kundeprodukter osm også inkluderte installasjon og validering av det mest avanserte av GMP-utstyr.

Jane er teknisk spesialist på det globale valideringsteamet for Ecolab Life Sciences. I rollen sin som bransjeekspert yter Jane støtte og veiledning om beste praksis for kontamineringskontroll i et GMP-miljø. VIdere har Jane sørget for prosjektledelse for effektivitetsstudier for desinfiseringsmidler. Dette omfatter gjennomgang av valideringsprotokoller, testmetoder og -resultater for å sikre at de oppfyller reguleringsmessige forventninger, være kontaktperson med eksterne kontraktlaboratorier og levere vitenskapelig grunnlag for valideringsarbeid for å bli godkjent gjennom prosesser for kundeendringskontroll.