Simple compass logo

Atferdskodeks og rapportering

Ecolabs etiske retningslinjer er grunnmuren for suksessen vår. Vi har forpliktet oss til å overholde de strengeste juridiske og etiske standarder, uansett hvor og når vi driver forretninger. Vi forventer at alle våre medarbeidere tar gode avgjørelser på vegne av Ecolab og gjør jobben sin på en etisk måte og i samsvar med både retningslinjene og lovene i landene der vi driver forretninger.

Vi oppfordrer deres medarbeidere og eksterne interessenter til å melde fra om bekymringer og rapportere om mulige brudd på kodeksene våre eller lover og forskrifter av et Ecolab-selskap eller -medarbeider. Samtidig tolereres ikke gjengjeldelse. Rapportene kan meldes anonymt, og etterforskes konfidensielt.