aboutourbusinesses

Virksomheten vår

I over 90 år har vi jobbet bak kulissene med å holde mat trygg, forhindre spredning av infeksjoner og beskytte livsviktige ressurser. Og i dag gjør vi mer enn noen gang før.

Hvem vi er

Ecolab er den globale lederen innen teknologi og tjenester for vann, hygiene og energi. Virksomheter over hele verden innenfor matvareindustrien, matbehandling, overnatting, helsevesen, industri og olje og gass velger Ecolabs produkter og tjenester for å sikre et renere og tryggere miljø, effektiv drift og oppnåelse av bærekraftige mål.

fbbusiness
Food & Beverage Processing
Ecolab tilbyr profesjonell ekspertise og allsidige løsninger som bidrar til bedre matsikkerhet, produktkvalitet, driftseffektivitet og bærekraft for globale produsenter av næringsmiddel, melkebønder, legemiddel og kosmetikk.
mer
institutionalbusiness
Institutional
Ecolab tilbyr allsidige produkter og programmer som oppfyller kundenes behov, fra restauranter, hoteller og langtidsomsorg, til skoler, næringsbygg og militære anlegg.
mer
nalcochampabout
Nalco Champion
Ecolabs avdeling for energitjenester fokuserer utelukkende på å tilby spesialprogrammer for kjemi og tilknyttede tjenester innen oppstrøms, midtstrøms og nedstrøms olje- og gassvirksomheter. Gjennom problemløsing på stedet og bruk av nyskapende teknologi leverer vi bærekraftige løsninger for å løse komplekse utfordringer på verdens mest krevende energiutvinningssteder.
districtenergy
Nalco Water

Vann- og prosesstjenesteavdelingen vår hjelper kundene våre med å redusere forbruket av energi, vann og andre naturressurser, forbedre luftkvaliteten, begrense miljøutslippene til et minimum og forbedre produktiviteten og sluttproduktene samtidig som de økonomiske resultatene bedres.

mer
RoyalPerformance
Textile Care
Ecolab forstår utfordringene som komersielle vaskerier står overfor når de skal tilfredstille kravene fra helsevesen, hotell, industri og næringsmiddelbransjen. I samarbeid med kunden gir vi service, ekspertråd og de beste produktene for å få best mulige driftsresultater.
mer