Bruksvilkår

Bruksvilkår

© 2023 Ecolab USA Inc. Med enerett
Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102-2233

Ecolabs innhold

Ecolab USA Inc. drifter dette nettstedet til hjelp for brukerne sine på nettet. Informasjonen som finnes på www.ecolab.com, var antatt å være nøyaktig på det tidspunktet da den ble lagt ut for offentlig visning av nettsamfunnet. Ecolab USA Inc. forplikter seg ikke til å oppdatere eller korrigere eventuell informasjon som ligger ute på dette nettstedet.

Tredjepartinnhold

Visse koblinger på dette nettstedet overfører de besøkende til andre nettsteder som befinner seg utenfor www.ecolab.com, hvor Ecolab USA Inc. ikke har kontroll med innholdet. Koblingene tilbys bare som hjelp til de besøkende på nettstedet, og det at Ecolab USA Inc. tar med slike koblinger, medfører ikke at Ecolab USA Inc går god for informasjonen. Ecolab USA Inc. gir ingen uttrykte eller underforståtte garantier og påtar seg intet ansvar i forbindelse med bruken av denne informasjonen.

Retten til å vise, reprodusere og distribuere

Ecolab USA Inc. innvilger enhver person rett til å vise, reprodusere og distribuere innholdet som befinner seg på www.ecolab.com, under følgende vilkår:

  1. Innholdet skal bare brukes til informasjonsformål og skal ikke selges eller distribueres for kommersiell avkastning.
  2. Ovennevnte opphavsrettserklæring må vises på hver kopi av publikasjonen og på enhver del av denne publikasjonen.

Med unntak av det som er nevnt foran, er ingen rettigheter eller lisenser gitt under noen av Ecolab USA Inc.s opphavsretter, patenter eller varemerker til noen tredjepart.

Generelle vilkår

Last ned våre generelle vilkår herfra.