Matt Cokely

Matt Cokely

KVALIFIKASJONER:

  • Farmasøytisk mikrobiolog
  • Over 10 år i legemiddelbransjen
  • IRCA-akreditert midlertidig GMP-revisor
  • Supplert komitémedlem av PHSS

Matt Cokely
Senior Global Technical Consultant

Matt har over 10 års erfaring innenfor legemiddelbransjen som farmasøytisk mikrobiolog. Han har erfaring med å jobbe i graderte renrom og med produksjon av en rekke forskjellige farmasøytiske formater blant annet faste orale doseenheter, orale vøsker, pudder og sterile injiserbare produkter.

Matt er en invitert foredragsholder om emner som internasjonal kontamineringskontroll og overholdelse av forskrifter, og er et supplert komitémedlem av Parenteral and Healthcare Sciences Society (PHSS).

Han er en IRCA-sertifisert GMP midlertidig reviosr for Pharmaceutical Quality Management Systems (PQMS) (seritifiseringsnummer 6038029) og er i ferd med å fullføre en CPD-logg for å komme opp på revisor-nivå.