Marcel Korevaar

Marcel Korevaar

KVALIFIKASJONER:

  • Over 21 års erfaring hos Ecolab med arbeid i forsyningsskjedeledelse, optimalisering av rengjøringsprosesser og validering i bransjene for produkter for personlig pleie, meieri, legemiddel og bioteknologi
  • 7 års erfaring innenfor Ecolabs produksjonsanlegg for vaskemidler
  • Før Marcel ble Technical Consultant var han Account Manager i 13 år med ansvar for salg og service i livsvitenskapsbransjen i Nederland
  • Naturvitenskapelig bachelorgrad i kjemisk teknologi- og prosessindustri

Marcel Korevaar
Teknisk konsulent og valideringssjef, personlig pleie, EU

Marcel er ekspert på emnene CIP og COP, med spesialisering innenfor stedsvurdering, GMP-innsikt, validering av rengjøring, optimalisering av CIP-prosess og opplæring på stedet.

Som teknisk konsulent er Marcel svært erfaren innenfor utvikling av programmer for sikker validering og opimalisering av CIP, identifisering av kontamineringsrisikoer på grunn av anleggets design, personell, maskiner og/eller metoder.

I løpet av årene har Marcel arbeide med mange vellykkede prosjekter for økning av verdier for kundene. Ved å tilby kundene forbedringer i kvalitet og nyskapning for rengjøringsprosessene deres, støtter Marcel kundene i å fremvise effektivitet innenfor virksomheten deres.

Marcel er opptatt av å tilby løsninger for organisasjoner og bruker erfaringen og kunnskapen sin til å oppmuntre til det beste utfallet hver gang. I den nåværende rollen sin hos Ecolab Life Sciences, kan Marcel tilby innsikt og støtte til kunder i bransjen for personlig pleie.