Susan Youngquist

Susan Youngquist

KVALIFIKASJONER:

  • Over 35 års erfaring med ingeniørfag, validering, forskning og utvikling, prosjektledelse og produksjon innenfor bransjene for personlig pleie og kostholdstilskudd
  • Praktisk erfaring innenfor validering av rengjøring, prosseser, utstyr og anlegg
  • BSE – kjemiingeniørfag fra University of Michigan, Ann Arbor, MI

Susan Youngquist
Teknisk konsulent og valideringssjef, personlig pleie, NA

Susan er ekspert på CIP- og COP-prosesser, stedsevalueringer, GMP-innsikt, validering av rengjøring og optimalisering av CIP-prosess. Som konsulent for Global Technical har Susan erfaring innenfor utarbeidelse og ledelse av valideringsprorgram for rengjøring for bransjene for personlig pleie , kostholdstilskudd og cannabis.

Susan har omfattende erfaring (35 år) innenfor produksjon, prosjektledelse, forskning og utvikling og teknikk i bransjen for forbrukerprodukter. Erfaringen gir Susan evnen til å forstå kundens rengjøringsbekymringer og gjør at hun kan utnytte Ecolabs teknologi og kjemi for å maksimere verdien for kunden. Det å identifisere løsningen er bare en del av oppgaven i regulerte bransjer siden endringskontroll og -validering ofte er hindringer for kundenes kontinuerlige implementering av forbedringer.

Susan drar nytte av kunnskapene sine om forskriftsmessige krav til validering av rengjrøing veileder kundene gjennom endringsprosessen for å fremme valideringen av rengjøring og til sist verdiskapning.