David Collins

David Collins

KVALIFIKASJONER:

  • First Class Honors BSc Biology
  • Mikrobiolog innenfor bransjene for legemidler og produkter for personlig pleie
  • Quality Manager innenfor kontraktsmikrobiologitjenester
  • Omfattende erfaring innenfor kvalitetssystemer, regelverksoverholdelse, validering og kvalitetsstyring
  • David har planer om å gjennomgå opplæring i mars for å bli en IRA-akreditert revisor

David Collins
Global Technical Consultant

David Collins har høyere grad i biologi og over 8 års erfaring innenfor farmasøytisk og kosmetisk mikrobiologi. Da han studerte ved universitetet i Portsmouth, mottok David utmerkelsen First-Class honors i biologi, og gjennomførte utplassering innenfor forskning på stamceller ved forskningslaboratoriene til universitetet i Palermo, Sicilia i Italia. David begynte karieren sin i mikrobioligi innenfor kosmetikkbransjen. David jobbet seg opp som kvalitetssytringsmikrobiolog fra en tredjepartskosmetikkprodusent for å bli med i The Estée Lauder-konsernet for forskning og utvikling av produkter for personlig pleie. Ved siden av administrasjon av effektivitetsstesting av konserveringsmidler og rutinemessige mikrobiologiske metoder, var han ansvarlig for gjennomgang og evaluering av avvik og gjennomføring av stedsrevisjoner globalt for å vurdere kvaliteten og gyldigheten til produktfremstilling og partiutgivelsestesting. David ledet prosjekter som implementering av hurtige mikrobiske påvisningsmetoder samtidig med utfylling av nivå 3-sertifikatet hans innenfor førstelinjeledelse med Chartered Management Institute under tiden hans hos Estee Lauder.

David har også hatt stilling som mikrobiolog hos GlaxoSmithKline med ansvar for kvalitetsstyring av miljø innenfor legemiddelproduksjonssted, noe som omfattet sterile og ikke-sterile produksjonsstrømmer opptil klasse A-standarder (kategori 100). Han utførte mikrobiologisk overvåkning for orale, sterile, primære produkter og stabilitetsprodukter som overholder strenge GMP-krav og analyserte regelmessig mikrobiologiske trender innenfor renrom og kontrollerte miljøer.

Før David begynte hos Ecolab var han kvalitetsleder for et kontrkatsmikrobiologilaboratorium hvor han administrerte og vedlikeholdt det UKAS-akrediterte kvalitetsstyringssystemet hvor han sikret overholdelse av ISO 17025 og GMP-standardene som kreves av både MHRA og FDA. Selskapet utfører en rekke forskjellige mikrobiologiske tjenester for legemiddelbransjen som omfattet de fleste industrielle mikrobiologiske teknikkene, testing/validering av desinfiseringsmidler og spesialtjenester som blant annet kvalitetssystemrevisjon, risikovurdering, validering og laboratorieopplæring.

David begynte hos Ecolab i 2019 som Global Technical Consultant for Ecolab Life Sciences. Dette er en teknisk rolle med rådgivning om riktig anvendelse og bruk av spesialrenromsbiocider og rengjørings- og desinfiseringsutstyr for livsvitenskapsrenrom i tråd med gjeldende regelverksveiledning og beste bransjepraksis.

David jobber for tiden med å bli IRCA-sertifisert GMP midlertidig revisor for PQMS (farmasøytiske kvalitetsstyringssystemer) med mål om å fullføre en CPD-logg for å oppgradere til revisor-nivået.