FREMMING AV BÆREKRAFTIGE KLIMALØSNINGER

Water icon
water, people, nalco water
Reduksjon av energibruk, -utslipp og -kostnader via smart vannkontroll

Med grønn teknologi og smarte vannkontrolløsninger som
leverer betydelig vann- og energisparing, støtter Ecolab
selskaper med å bekjempe klimaendringer ved å hjelpe dem med å redusere utslipp
og oppnå mer effektiv og bærekraftig drift.

KLIMAEKSPERTISE

ADM Photo Shoot for 2018 CSR
Vannkontrollprogrammer

Beskytt virksomheten fra vannkvalitetproblemer for å bidra til å forbedre driftseffektivitet, sikre gjestenes tilfredsstillelse og fremme bærekraftig drift.

Men Analyzing CIP Information
Testing og garantier for rengjøring på stedet (CIP)

Bruk handlingskraftige data og korrigerende anbefalinger for å forbedre produktkvaliteten, øke energieffektiviteten og redusere driftskostnadene.

Ytelsesovervåking

Sikre uovertruffen innsikt i ytelsen til kritiske aktiva for å bidra til å levere trinnvis endring i produksjons- og aktivapålitelighet og -lønnsomhet i hele driften.

System Assurance Center_3365.jpg
Systemovervåking

Ecolab Global Intelligence Center overvåker vannsystemer 24–7, og sikrer at høyeste grad av ekspertise alltid er til stede for å overvåke og beskytte kundesystemene.

Innen 2030 tar vi sikte på å hjelpe kundene med å bli karbonnøytrale ved å redusere klimagassutslippene med 6 millioner tonn, og forhindre nesten 10 millioner forurensningsrelaterte sykdomstilfeller.

KLIMAAVTRYKKET VÅRT

Earth in a hand icon

44 billioner

BTU med kundeenergi
spart i 2020

i 2020

Restaurant icon

20 %

av verdens energiskapning støttet av teamet vårt i 2020

i 2020

Car exhaust icon

3,5 tonn

drivhusgassutslipp fra kunder unngått i 2020

NYSKAPENDE PROGRAMMER OG LØSNINGER

No featured Solution pages were found

INNSIKT FRA KLIMAEKSPERTENE VÅRE

Boat in glacial waters
La oss gjøre vann til første kapittel i klimahistorien

Paris-klimaavtalen nevner ikke vann, men klimaendringer og vannmangel er to globale problemer som er nært sammenknyttet. 

EKSPERTISEN VÅR I AKTIVITET

Reduksjon av utslipp via smart vann- og energibruk

No Events found

RESSURSER OG FORPLIKTELSER

Impact that Matters product sustainability image
Konsekvensmål for 2030
Water Resilience Coalition image
Water Resilience Coalition