Visjonen vår for klimaet

Takle et alvorlig globalt problem
Klimaendringene skjer akkurat nå. Ansvarlige selskaper er innstilt på å gjøre sitt for å ta del i det. Ecolab hjelper dem med å redusere karbonutslippene sine ved å bli mer effektive og redusere vann- og energiforbruiket. Det er vinn-vinn: Selskaper som bruker mindre vann, energi og ressurser, sparer også kostnader.  

Finne en ansvarlig måte fremover
Selskaper kjenner allerede i dag virkningene av klimaendringene. I samarbeid med Ecolab kan de administrere denne stigende risikoen, bygge opp mer robust drift og sikre bærekraftig vekst i en verden i endring.  Dette bidrar til å beskytte lokalsamfunn og miljøet og er hva forbrukere, investorer og andre interessenter forventer og fortjener.

Hva vi gjør i virksomhetene våre
Ecolab har forpliktet seg til å redusere eget karbonutslipp med 50 % innen 2030 og nå netto null-utslipp innen 2050. Siden århundreskiftet har vi satt stadig mer ambisiøse klimamål for oss selv og har alltid oppfylt eller overskredet dem. Selv om vi har størst virkning gjennom kundene våre, er vi innstilt på å ligge i forkant av klimatiltak i egen drift

 

ADM photo shoot used in CSR
Klimasøylemål

Vi har størst virkning gjennom kundene våre.

I 2019 hjalp vi dem med å spare 28 billioner BTU energi og forhindre utslipp av 1,5 millioner tonn klimagasser.

Innen 2030 er målet vårt å hjelpe kunder med å bli karbonnøytrale på utslipp ved å redusere klimagassutslippene med 4,5 millioner tonn.


Beslektede suksesshistorier

Slik hjelper vi selskaper med å nå klimamålene

No Events found

Mot et karbonnøytralt Ecolab

Ecolab er underskriver av Business Ambition for 1,5 ⁰C, en gruppe store selskaper som har forpliktet seg til å gjøre sitt for å begrense klimaendringene til eller under 1,5 ⁰C over førindustrielle nivåer.

Vi treffer følgende tiltak for å innfri denne forpliktelsen:

  • Elektrifisere flåten vår av servicekjøretøyer
  • Gå over til 100 prosent fornybar energi i globale virksomheter
  • Utvide prosjekter for energieffektivitet ved anleggene, kontorene og virksomhetene våre rundt om i verden
  • Samarbeide med våre forsyningskjedepartnere for å få dem til å sette tilsvarende ambisiøse klimamål


Beslektede perspektiver

No related blog articles were found.


Utover karbon: Slik bygger vi en allsidig klimarobusthet

Når det gjelder klima, kommer det å redusere karbonutlipp først. Men en viss mengde endring er allerede låst for fremtidige tiår. Dette er grunnen til at tjenestene våre hjelper selskaper med driften i en varmere og tørrere verden.

waterapplication
Vann

Vannstress er én av virkningene av klimaendringer. Ecolab hjelper selskaper verden over med å gjøre mer med mindre.

foodmarket
Mat

Stigende temperaturer og ekstremvær gjør det vanskeligere å dyrke, transportere, oppbevare og tilberede mat trygt. Tilbudet vårt bidrar til å sikre pålitelige forsyningskjeder for mat.

Healthcarereceptionarea550x310
Helse

Fra luftforurensning til vannbårne sykdommer gjør klimaendringene det mer utfordrende å opprettholde folkehelsen. Ecolabs løsninger bidrar til å beskytte foks fysiske velvære.


De klimapositive løsningene våre

No related solution pages were found.