FREMMING AV BÆREKRAFTIGE KLIMALØSNINGER

Water icon
water, people, nalco water
Reduksjon av energibruk, -utslipp og -kostnader via smart vannkontroll

Med grønn teknologi og smarte vannkontrolløsninger som
leverer betydelig vann- og energisparing, støtter Ecolab
selskaper med å bekjempe klimaendringer ved å hjelpe dem med å redusere utslipp
og oppnå mer effektiv og bærekraftig drift.

KLIMAEKSPERTISE

ADM Photo Shoot for 2018 CSR
Vannkontrollprogrammer

Beskytt virksomheten fra vannkvalitetproblemer for å bidra til å forbedre driftseffektivitet, sikre gjestenes tilfredsstillelse og fremme bærekraftig drift.

Men Analyzing CIP Information
Testing og garantier for rengjøring på stedet (CIP)

Bruk handlingskraftige data og korrigerende anbefalinger for å forbedre produktkvaliteten, øke energieffektiviteten og redusere driftskostnadene.

Ytelsesovervåking

Sikre uovertruffen innsikt i ytelsen til kritiske aktiva for å bidra til å levere trinnvis endring i produksjons- og aktivapålitelighet og -lønnsomhet i hele driften.

A picture of the Ecolab Global Intelligence Center (EGIC) in Pune, India
Systemovervåking

Ecolab Global Intelligence Center overvåker vannsystemer 24–7, og sikrer at høyeste grad av ekspertise alltid er til stede for å overvåke og beskytte kundesystemene.

Innen 2030 tar vi sikte på å hjelpe kundene med å bli karbonnøytrale ved å redusere klimagassutslippene med 6 millioner tonn, og forhindre nesten 10 millioner forurensningstilknyttede sykdomstilfeller.

KLIMAAVTRYKKET VÅRT

NYSKAPENDE PROGRAMMER OG LØSNINGER

No featured Solution pages were found

INNSIKT FRA KLIMAEKSPERTENE VÅRE

Boat in glacial waters
La oss gjøre vann til første kapittel i klimahistorien

Paris-klimaavtalen nevner ikke vann, men klimaendringer og vannmangel er to globale problemer som er nært sammenknyttet. 

EKSPERTISEN VÅR I AKTIVITET

Reduksjon av utslipp via smart vann- og energibruk

No Events found

RESSURSER OG FORPLIKTELSER

Impact that Matters product sustainability image
Konsekvensmål for 2030
Water Resilience Coalition image
Water Resilience Coalition