Fremming av bærekraftige klimaløsninger

water, people, nalco water

Reduksjon av energibruk, -utslipp og -kostnader via smart vannkontroll

Med grønn teknologi og smarte vannkontrolløsninger som
leverer betydelig vann- og energisparing, støtter Ecolab
selskaper med å bekjempe klimaendringer ved å hjelpe dem med å redusere utslipp
og oppnå mer effektiv og bærekraftig drift.


 

Ecolab Water for Climate

Ecolab Water for Climate logo

Nå klimamålene deres gjennom vannets kraft

Vårt virkningsfulle program, Ecolab Water for Climate, er utarbeidet for å hjelpe dere med fremdrift mot klimamålene deres ved å redusere vannforbruket på tvers av bedriften deres og kvantifisere virkningen det har på energi, utslipp av klimagasser og bunnlinjen.


Klimaekspertise

ADM Photo Shoot for 2018 CSR

Vannkontrollprogrammer

Beskytt virksomheten fra vannkvalitetproblemer for å bidra til å forbedre driftseffektivitet, sikre gjestenes tilfredsstillelse og fremme bærekraftig drift.

Men Analyzing CIP Information

Testing og garantier for rengjøring på stedet (CIP)

Bruk praktiske data og korrigerende anbefalinger til å forbedre produktkvaliteten, øke energieffektiviteten og redusere driftskostnadene.

ECOLAB_3222019_WATERU_0377.tif

Ytelsesovervåking

Sikre uovertruffen innsikt i ytelsen til kritiske aktiva for å bidra til å levere trinnvis endring i produksjons- og aktivapålitelighet og -lønnsomhet i hele driften.

A picture of the Ecolab Global Intelligence Center (EGIC) in Pune, India

Systemovervåking

Ecolab Global Intelligence Center overvåker vannsystemer 24–7, og sikrer at høyeste grad av ekspertise alltid er til stede for å overvåke og beskytte kundesystemene.

Innen 2030 sikter vi mot å hjelpe kundene våre med unngå generering av utslipp på 6 millioner tonn drivhusgasser årlig, noe som forhindrer 10 millioner tilfeller av sykdom forbundet med forurensning.

Boat in glacial waters

La oss gjøre vann til første kapittel i klimahistorien

Paris-klimaavtalen nevner ikke vann, men klimaendringer og vannmangel er to globale problemer som er nært sammenknyttet.


Klimaløsninger

Dette er en karusell. Bruk knappene Neste og Forrige til å navigere, eller hopp til et lysbilde med lysbildepunktene.

Fant ingen presenterte sider for løsninger

Ekspertisen vår i praksis

Reduksjon av utslipp via smart vann- og energibruk

Dette er en karusell. Bruk knappene Neste og Forrige til å navigere, eller hopp til et lysbilde med lysbildepunktene.

Fant ingen arrangementer


Ressurser og forpliktelser

ECOLAB_3222019_POWERPLANT_0414.tif

2030 positiv påvirkning

Water Resilience Coalition image

Water Resilience Coalition