Fremming av vannkontroll

Ecolab engineer training in power plant

Ekspertise uten sidestykke innenfor programmer og løsninger for vannsparing, vannkvalitet og vannkontroll

Vi er opptatt av å hjelpe kundene med å fremme effektiv drift og ansvarlig vekst.

Det er viktig at vi bygger robustheten til vannbasseng verden over, slik at de kan stå i mot dette stadig mer uforutsigbare presset og vedvarende forsyne alle med rikelig, rent vann.


 

Ecolab Water for Climate

Ecolab Water for Climate logo

Vannets kraft

Det virkningsfulle programmet vårt, Ecolab Water for Climate, er utarbeidet for å gjøre om forpliktelsene dere har til reduksjon av vannforbruk om til handling på tvers av bedriften deres og fremme en bærekraftig vekst i bedriften.


Vannekspertise

tablet displaying website

Identifisere

Forstå og kvantifisere vannrelaterte risikofaktorer i virksomheten deres med vårt gratis, offentlig tilgjengelige elektroniske verktøy, Ecolab Smart Water Navigator.

water flowing from a set of pipes

Målsetning

Sett dere meningsfulle mål og avdekk vannsparingsmuligheter ved å måle og overvåke for å få synlighet i sanntid i virksomheten deres på bedriften, stedet og aktivanivået ved å bruke Water Flow Intelligence.

engineers pointing at cooling tower

Implementering

Treff tiltak for å nå vannreduksjonsmål ved å utnytte løsninger som gir innsikt i effektiviteten, kvaliteten og sikkerheten til vann i driften deres.

business people grouped around large computer display

Spor

Spor driftsytelsen deres over tid og identifiser mulighetene til å optimere utfallene ved hjelp av Ecolab Smart Water Navigator og Ecolab 3D™.

Innvirkningen vår på vann

Innen 2030 sikter vi mot å hjelpe kunder med å spare 300 milliarder gallon (1 1 milliarder m3) vann hvert år,
tilsvarende til det årlige behovet for drikkevann til 1 milliarder mennesker.

Water impact rain water icon

300 milliarder

gallon er hvor mye vann vi har til hensikt å hjelpe kundene våre med å spare innen 2030

Water impact open hand water icon

226 milliarder

gallon vann er hvor mye vi hjalp kundene våre med å spare i 2023, tilsvarende drikkevannsbehovet til 782 millioner mennesker
Water impact globe water icon

1,1 billioner

liter vann behandlet i 2023

Nyskapende programmer og løsninger

En datadreven tilnærming til vannkontroll

Dette er en karusell. Bruk knappene Neste og Forrige til å navigere, eller hopp til et lysbilde med lysbildepunktene.

Fant ingen presenterte sider for løsninger

Ekspertene våre i praksis

Løsninger som bidrar til fremdrift for vannmålene

Dette er en karusell. Bruk knappene Neste og Forrige til å navigere, eller hopp til et lysbilde med lysbildepunktene.

Fant ingen presenterte historier.


Ressurser og forpliktelser

UN Global Compact, Water Resilience Coalition logo

Water Resilience Coalition

Ecolab Smart Water Navigator logo

Smart Water Navigator

ECOLAB_3222019_POWERPLANT_0414.tif

2030 positiv påvirkning