1. Hjem
  2. Om

oversikt

kundesteder

  

Nesten
3 millioner
kundesteder

history

 

95 års historie
med utvikling

patents

  

Over
9700 patenter

associates

45 000 partnere
Ved å inkludere 25 000 salgs- og servicepartnere og 1 200 forskere, ingeniører og tekniske spesialister innenfor RD&E

donations

Over
13 millioner dollar donert
gjennom Ecolab Foundation, næringslivsgaver og frivillige timer i 2019

 

Samarbeid om å løse globale utfordringer

Dette er det vi gjør best hos Ecolab. Våre 45 000 tilknyttede selskaper leverer omfattende løsninger, datadreven innsikt og personlig service for å fremme mattrygghet, opprettholde rene og trygge miljøer, optimalisere vann- og energibruk og forbedre driftseffektiviteten og bærekraften på nesten tre millioner kundelokaliteter i mer enn 170 land.

VI ER DER HVOR DET BETYR NOE

Fra restauranter og hoteller til kraft- og produksjonsanlegg, er Ecolabs mer enn 25 000 salgs- og servicepartnere, bransjens største og best trente arbeidsstyrke i direkte salg og service, for å hjelpe kunder med å løse utfordringer angående styring av rengjøring, desinfisering, vann og energi. Mange av verdens best kjente merkevarer baserer seg på Ecolab for å bidra til driftseffektiviteten, produktintegriteten og merkevareomdømmet. Se på Bransjer vi dekker.

PERSONALISERT SERVICE

Ecolabs ultimate konkurransefordel finnes innenfor den bransjeledende salgs- og servicebemanningen vår. Hver kundeutfordring er unik, og det er derfor de 25 000 partnerne våre i feltet samarbeider i kunders anlegg ved å gi personalisert rådgivning og service. Ekspertene våre bruker en grundig prosess til å samle inn data, anvende avansert teknologi, tenke gjennom prosesser på nytt og levere løsninger for kundenes unike økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer.

Bak hver representant ute blant kundene står en gruppe forskere, ingeniører, spesialister på forskrifter og andre eksperter, som jobber grundig med å takle kundeutfordringene, utvikle nye løsninger og innfri fremvoksende behov. Se på våre løsninger.

NYSKAPENDE LØSNINGER

Ecolab har en lang innovasjonshistorie. Strategien vår er basert på kjemi, digital teknologi og service for å levere eksponentiell kundeverdi. Teamet vårt av 1 200 forskere, ingeniører og tekniske spesialister skaper løsninger som er de beste i sin kategori med ansvarlig bruk av råvarer og underleverandører og utviklet med stor oppmerksomhet på menneskelige og miljømessige virkninger. Med ekspertisen vår innenfor kjerneteknologier, inkludert antimikrobielle midler, dispensering og overvåking, personlig og miljøhygiene, polymerer, surfaktanter, fast kjemi, vannkontroll og dataanalyse, hjelper vi med å forbedre driftseffektivitet, produktkvalitet og sikkerhet for kundene våre. Les mer om vår Kompetanse og innovasjon.

Formålet og visjonen vår

Vi er samlet i formålet vårt om å gjøre verden renere, tryggere og sunnere – ved å hjelpe virksomheter med å lykkes samtidig som mennesker og vitale ressurser beskyttes. Visjonen vår er å være den globale lederen innenfor vann, hygiene og antimikrobielle teknologier og tjenester – ved å gi og beskytte det som er vitalt: Rent vann, trygg mat og sunne omgivelser.

Når kundene våre lykkes, så lykkes vi.

 

 

Ecolab er overalt hvor det betyr noe. Fordi det vi gjør – og hvordan vi gjør det – er viktig overalt.

Kunders suksesshistorier

Finn ut hvordan Ecolab samarbeider med de globale kundene våre om å levere omfattende løsninger, datadrevet innsikt og service på stedet for å fremme mattrygghet, opprettholde rene og trygge miljøer, optimalisere vann- og energibruk og forbedre driftseffektiviteten og bærekraften.
2018 Corporate Sustainability Report Colgate-Palmolive toothpaste facility image
Colgate-Palmolive: Sparer vann, fremmer produktivitet

Colgate-Palmolive samarbeidet med Ecolab om å effektiviteten og bærekraften til rengjørings- og desinfiseringprosessen på Mission Hills-anlegget deres i Guanajuato i Mexico.

2018 Corporate Sustainability Report ADM Archer Daniels Midland facility image
ADM: Bidrar til å spare 2 3 milliarder gallon vann

For å redusere driftskostnader betydelig samtidig som bærekraftsmål oppnås, implementerte ADM Ecolabs teknologi og automatisering på sine globale anlegg.

2018 Corporate Sustainability Report SAP data center customer image
SAP: Optimalisering av trygt vann i datasentre

SAP samarbeidet med Ecolab for å utvikle en helhetlig tilnærming til vannbehandling som minimaliserer risikoen for Legionella-bakterien.

Hvor vi gjør en forskjell

Her er noe av det vi hjalp kundene med i 2018:

Rent vann
Rent vann

Vi sparer mer enn 188 milliarder gallon vann

Vi behandler 1,1 billioner gallon (4,2 tusen millioner liter) prosess- og drikkevann

Spar drikkevann for mer enn 650  millioner mennesker

Og vi jobber for å hjelpe våre kunder med å spare 300 milliarder gallon vann årlig innen 2030 (1 gallon = 4 liter)

 

Visjonen vår for rent vann
Trygg mat
Trygg mat

Produsere mer enn 25 % av verdens tilberedte mat på en trygg måte

Produsere 44 % av den globale melkeforsyningen på en trygg måte

 

Vi bidrar til rene kjøkken som tilbereder mat for 45 milliarder restaurantmåltider

Og vi hjelper kundene med å forhindre over 1 millioner matbårne sykdommer hvert år

 

Visjonen vår for trygg mat
Rikelig energi
Rikelig energi

Vi sparer mer enn 19 billioner BTU (1 billion BTU = ca. 1 million milliarder J)

Vi reduserer bruken av vann og energi til 40 % av verdens olje- og gassproduksjon

Vi genererer over 20 % av
verdens kraft

Og vi har satt oss som mål å redusere CO2-utslippet med 10 %
vår egen drift innen 2020

 

Visjonen vår for rikelig energi
Sunne omgivelser
Sunne omgivelser

Vi rengjør over 40 milliarder hender

Vi gleder gjestene med over 800 millioner rene hotellrom

Vi rengjør 6 millioner pasientrom på sykehus og i langtidspleie

Og vi jobber for å hjelpe fasiliteter i helsevesenet med å redusere risikoen for HAI for så mange som  10 000 mennesker årlig

 

Visjonen vår for sunne omgivelser