Ecolab Life Sciences Expert

Rajnish Maharaj

KVALIFIKASJONER:

  • BSc i mikrobiologi og biokjemi
  • 25 års erfaring innenfor biocider, personlig pleie og matsikkerhet
  • Ecolab-representant i den britiske foreningen for bransjen for rengjøringsprodukter
  • Representerte kjemibransjeorganisasjoner i EU-kommisjonens arbeidsgrupper for biocider

Rajnish Maharaj
Global Regulatory Affairs Lead

Rajnish er lederen for globale forskriftsspørsmål for Ecolab Life Sciences. Rajnish sørger for bærekraft for Life Sciences-porteføljen og utarbeider globale stragegier for regelverk. Han samhandler med legemiddelprodusenter for å muliggjøre forståelse av forskrifter vedrørende Ecolabs rengjørings- og desinfiseringsportefølje.

Rajnish tok en grad i mikrobiologi og biokjemi på University of KZN i Sør-Afrika. Han har hatt en rekke stillinger innenfor forskriftsanliggender, forskning og utvikling samt forsyningskjedeledelse i Ecolab og Unliver basert i Storbritannia, Singapore, Nederland og Sør-Afrika. Han har arbeidet i bransjene biocider, personlig pleie, husholdningspleie, mat og drikkevarer samt legemidler.

Rajnish har arbeidet med bransjeorganisasjoner og -myndigheter i Europa, Midtøsten, Afrika, Asia og Stillehavet. Han har hatt mange bransjeorganisasjonsstillinger; AISE (den europeiske internasjonale organisasjonen for såper, vaskemidler og vedlikeholdsprodukter), Chairman of Sustainable use of Biocides Workgroup og Vice-chairman of the Biocides Workgroup. Han representerte A.I.S.E som bransjerepresentant i EUs Disinfectants Efficacy Group, og i EUs Biocides Product Authorization and Mutual Recognition Facilitation Group.

I Singapore hvor han hadde stillen som Head of Regulatory Affairs (South and South East Asia) for Ecolab, var Rajnish komitéleder for ekstern kommunikasjon i Cleaning And Material Protection-komitéen i Energy and Chemicals Industry Group.