Eleanor Slevin

Eleanor Slevin

KVALIFIKASJONER:

  • Industriell mikrobiolog
  • Over 20 års erfaring innenfor mikrobiologi på områdene medisinsk utstyr og mikrobiologi for legemidler, miljø og næringsmidler
  • Over 15 års efaring innenfor kontamineringskontroll av renrom
  • Medlem av ISPE

Eleanor Slevin
Global Regulatory Affairs Specialist

Eleanor har over 20 års erfaring innenfor mikrobiologi, hvorav 15 år har arbeidet i en rekke forskjellige roller med produsenter av legemidler og medisinsk utstyr. Eleanors karierere begynte som mikrobiolog for et miljøbioteknologifirma som produserte og leverte unike biologiske behandlingsløsninger for forurensningskontroll globalt.

Arbeidserfaringen hennes inkluderte også arbeid for en stor britiskbasert produsent av mat og drikkevarer i kvalitetsevalueringsteamet hvor hun var ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold av den britiske typen kulturinnsamling, personellopplæring og kvalifisering og revisjon av deres britiske og irske kvalitetslaboratorier.

Eleanor har arbeidet for Ecolab i 18 år og begynte i selskapet som Senior Microbiologist ansvarlig for å tilby standard mikrobiologiske tjester for selskaper innenfor medisinsk utstyr og legemidler, herunder effektivitetsstudier for desinfiseringsmidler.

Eleanor har hatt en rekke forskjellige konsulterende salgsmessige og tekniske roller for kontamineringskontrollvirksomheten innenfor Ecolab. Dette arbeidet har omfattet å levere teknisk støtte både eksternt i forhold til kundene våre og internt i forhold til Life Science-teamet. Det har inkludert rådgivning om rengjøring og desinfisering, desinfiseringsvalidering og -effektivitet, opplæring, prosjektledelse og utarbeidelse av støttende teknisk dokumentasjon.

Eleanor arbeider for tiden innenfor Regulatory Affairs hos Ecolab som Global Regulatory Affairs Specialist med fokus på forskriftsopplysninger for Life Sciences-virksomheten.