Laura Brennan

Laura Brennan

KVALIFIKASJONER:

  • Farmasøytisk mikrobiolog
  • Mer enn 8 års erfaring innennfor legemiddelbransjen
  • IRCA-akreditert midlertidig GMP-revisor
  • BSc i mikrobiologi
  • Tidligere arbeid innenfor legemiddelbransjen og offentlige organer

Laura Brennan
Global Corporate Account, Scientific Project Manager

Laura har tidligere jobbet som farmasøytisk mikrobiolog, hovedakelig med produksjon av varmesteriliserte produkter.

Hun har også arbeidet med myndighetsdrevne organer, hvor hun har overvåket og sørget for at miljømessige mikrobiologiske standarder opprettholdes.

Laura er Global Corporate Account Scientific Project Manager hos ekspertteamet for kontamineringskontroll for Ecolabs Life Sciences. I rollen hennes er hun ansvarlig for prosjektledelse av effektvalideringsprosjekter på flere steder for globale legemiddelselskaper. Dette omfatter alle aspekter av valg av parametere, utarbeiding av protokoll, være kontaktperson for akkrediterte kontraktlaboratorier og hjelpe Global-team med koordinering av aktiviteten deres. Samt støtte av steder på lokalt nivå med eventuelle tekniske forspørsler og assistanse med dokumentering for validering og implementering. Hun arbeider også nært med Global-kunder om utarbieding av spesifikke tekniske prosjekter og initiativer for anleggene deres for å gripe tak i gap i, bekymringer vedrørende eller som respons på oppdateringer av forskrifter.

Laura er ansvarlig for spesifikke prosjekter innenfor Ecolab samt tekniske samarbeidsprosjekter med eksterne partnere. Hun holder regelmessig presentasjoner om kontamineringsstyringsemner på bransjeseminarer verden over.