Markeder vi betjener

Suksesshistorier for kost og losji

No Hospitality stories found

DP Hotels-konsernet oppnår optimale resultater
Sleep Inn-delen av DP Hotels-gruppen i Fort Lauderdale i Florida deler verdien den ser ved å inngå et samarbeid med Ecolab for å oppnå optimale resultater gjennom individualiserte løsninger på alle sine innkvarteringseiendommer.
Little Palm Island Resort mottar personalisert service

Little Palm Island Resort i Florida Keys deler verdien de ser i den personaliserte relasjonen med Ecolab, som kan løse problemene uansett sted og lokale forhold.

Løsninger for kost og losji

No Hospitality solutions found