Visual representation of an interconnected globe
Kritisk vannkontroll for datasenterbransjen

Den overhengende faren for utarming av vannressurser er like relevant for datasenterbransjen som for noen annen bransje, ja kanskje enda mer.

Hver dag genereres det verden over mer enn 500 millioner Twitter-innlegg, 294 milliarder e-poster, 65 milliarder direktemeldinger og 5 milliarder Internett-søk. Det anslås at verdens data kommer til å vokse 50 ganger i det kommende tiåret, noe som gjør at lagringsbehov vil øke årlig med 40 %. Denne eksponentielle veksten kombinert med mengden vann som behøves til kjøling gir en enorm økning av vannforbruket i datasenterbransejn.

Nalco Water er vannkontrollpartneren for datasentre som er opptatt av bærekraft. 360-graders tilnærmingen vår hjelper datasentre med å optimalisere vannfotavtrykket i hvert stadium av anleggets livssyklus.

Kunders suksesshistorier

Finn ut mer om hvordan vi løser kundenes utfordringer innenfor bygnings-, fasilitetss- og datasenterbransjene.

Løsninger for bygninger og fasiliteter

No Events found