Nalco Waters eksperter

Nalco Water-ekspertene våre bidrar til å utarbeide løsninger for trygghet og skusess på tvers av alle virksomhetene våre, noe som kommer kunder til del verden over. De holder innlegg på globale konferanser, deler og lærer beste praksiser sammen med andre ledere på sine fagområder som igjen fremskynder innovasjon og samarbeid, som bidrar til å gjøre verden renere, tryggere og sunnere.


Two associates examining the contents of glass containers.

Vann- og klimaeksperter

Mens verden vår sliter med et klima i endring og vannproblemer, hjelper Ecolabs ekspertise bedrifter med å avansere smart vannkontroll for å støtte robust drift, fremme nyskapning og beskytte vannforsyningene på kloden vår.

EcoSure 2023 Brand Protection Photoshoot Back of House, BOH Kitchen

Matsikkerhetseksperter

Et trygg matlforsyning er essensiell for å levere trygg mat til verdens voksende befolkning. Ecolab jobber med selskap over hele verden for at de skal benytte seg av best mulig matsikkerhetspraksis, og de beste programmene og løsningene for at matsikkerhet skal holdes trygget hele veien fra gård til gaffel.

Pair of hands being washed under a running faucet in a restaurant or kitchen sink.

Eksperter på folkehelse

Fra laboratoriet der vi studerer nye patogener som dukker opp i restauranter, hoteller og sykehus der vi spiser, jobber og helbreder, tilbyr Ecolab omfattende, forskningsbaserte løsninger for å fremme god hygiene i driften til kundene våre, og bidra til å forebygge spredning av infeksjoner.

Ecolab Digital Innovation Experts looking at a computer screen

Ekspertrer på digital nyskapning

Digital teknologi er kjernen i å endre måten vi gjør forretninger på. Ecolab hjelper kundene våre med å dra nytte av prediktive analyser, fjerntilkobling og sanntidsinnsikt for å nå vann- og energimålsettinger og oppnå maksimal driftsytelse.

Ecolabs eksperter på livsvitenskap

Eksperter på biovitenskap

Ekspertene våre på biovitenskap er lidenskapelig opptatt av pasientsikkerhet, kundenes tilfredshet og overholdelse av regelverk.