NYSKAPNING PÅ ARBEIDSPLASSEN

Microscope, hard hat and inspection icons
Nyskapninger som verden bruker 

Rotfestet i vitenskap gjør de nyskapende og pågående problemløserne våre alt de kan for å gjøre verden renere, tryggere og sunnere. Vi leverer omfattende programmer og løsninger, med fokusert, datadrevet innsikt og uovertruffen service for å fremme matsikkerhet, opprettholde rene og trygge miljøer, optimere vann- og energibruk og forbedre driftseffektivitet og bærekraft for kundene våre. Gjennom våre nesten 100 år har vi hjulpet kundene med å forbedre driften og sørge for løsninger for rent vann, matsikkerhet og renhold, helse- og klimautfordringer. Vi har registrert tusenvis av patenter og utviklet utallige løsninger på verdens største utfordringer. 

NYSKAPINGSSTRATEGI

Ecolabs nyskapingsstrategier baserer seg på:

WellChem lab in Sugar Land Texas
Teknologi

Utvikle nyspaende løsninger, programmer og systemer kjent for å tilby effektive, rene, sikre og sunne løsninger.

Rep with Service Pad_Computer in background
Innsikt

Vi tilbyr økt synlighet innenfor bruksdata, prediktiv analyse, elektronisk tjenesterapportering og innsiktsdreven problemløsning.

Service

Bedring av driftseffektivitet, produktkvalitet, sikkerhet og bærekraft gjennom bransjeledende service.

GLOBALT FOKUS

Verdens mest presserende utfordringer trenger verdens beste problemløsere

Water drip icon
vann

Vi forvalter mer enn 1 billinoer gallon vann for kundene våre, som utnytter ekspertisen og løsningene våre for å redusere, gjenbruke og gjenvinne vann betydelig og beskytte denne verdifulle ressursen.

Knife and fork icon
Mat

Ekspertene våre er i forkant når det gjelder matsikkerhet med løsninger som strekker seg fra gård til bord, og bidrar til å forhindre mer enn 7,6 millioner matbårne sykdomstilfeller årlig. 

Handwashing icon
Helse

Vi bidrar til å forhindre spredning av sykdom, noe som reduserer 1,8 millioner infeksjoner og rengjør 66 milliarder hender hvert år, samtidig som vi holder stedene hvor vi samler oss og helbreder renere og tryggere.

Tree Icon
Klima

Vi hjelper kundene med å spare mer enn 44 billioner BTU -energi og unngår 3,5 millioner tonn utslipp av klimagasser årlig.

EKSPERTISE OG NYSKAPNINGSFAKTA

1 200

FoU-forskere, -ingeniører og tekniske spesialister

13 900

samlede års erfaring med nyskapning

16

globale forskningssentre

10 000

patenter

PRAKTISK EKSPERTISE

Kunnskap om innvirkning

No Events found

eROI logo
Leverer eksponentiell verdi til kundene våre

Løsningene våre hjelper kunder med å oppnå ambisiøse virksomhets- og miljømål. Måling er en kritisk del av prosessen, og gjennom den proprietære eROI℠-verdimetoden vår måler vi innvirkningen vår og kvantifiserer kundenes avkastning på investeringen.

RESSURSER OG FORPLIKTELSER

Smart Water Navigator logo water conservation goals
Smart Water Navigator