1. Nalco Water – hjem
  2. Kompetanse og innovasjon
ScientistsEngineersInnovators550

Ekspertise og innovasjon

Våre produkter og tjenester er kjent i hele bransjen for å gi effektive resultater som bidrar til å gjøre verden renere, tryggere og sunnere og samtidig beskytte folk og livsviktige ressurser. Vi overvåker og styrer kontinuerlig kundenes økende etterspørsel etter løsninger som tar seg av knapphet på vann, utfordringer innen olje- og gassforsyning, gjenbruk av naturressurser, forurensningskontroll og infeksjonsforebygging – samt overvåking av de nyeste pandemiene og truslene mot folkehelsen.

expertiseandinnovationbeaker
Nøkkelfakta
19 teknologisentre over hele verden
1600 forskere, ingeniører og tekniske spesialister
9400 patenter