Hospital and Surgery Centers - boy staring out window while sitting on hospital bed

Sykehus og kirurgisentre

Innovative, virksomhetsdekkende beskyttelsesløsninger for helse, kvalitet og sikkerhet for å optimalisere effektivitet, redusere totale kostnader og forbedre pasienttilfredshet og rangering av ansattes engasjement.

Sykehus og kirurgisentre

Ecolab Infection Prevention In Hospitals

En integrert tilnærming til infeksjonsforebygging

Dine interne grupper gjør sitt beste for å sikre at alle medarbeidere kjenner til sin rolle og sitt ansvar – men kjenner de til hvilken virkning avdelingen deres har på hele sykehuset? Når du lære opp gruppene om hvordan avdelingene påvirker hverandre, kan sykehuset utvikle en integrert tilnærming for å gjøre de infeksjonsforebyggende metodene bedre.

ECOLABS PROGRAMMER FOR HELSEVESEN

Ecolab har utviklet programmene sine for å oppnå bedre resultater for sykehus, redusere sykehusoverførte infeksjoner og gjøre driftseffektiviteten bedre.

Ecolabs løsning for helsevesenet

Renere, tryggere sykehus

Ecolabs programmer tar for seg kritiske avvik som påvirker pasientutfall og sykehusets fortjeneste. Programmene våre kan bidra til å optimalisere pasientomsorgen, tilby omfattende effektivitet, forbedret pasient- og medarbeidertilfredshet og hjelpe med å bygge opp sykehusets omdømme i markedene det betjener.

Er du ute etter et bestemt helsevesenprodukt?

Utforsk Ecolabs løsninger for sykehus

Dette er en karusell. Bruk knappene Neste og Forrige til å navigere, eller hopp til et lysbilde med lysbildepunktene.

Fant ingen løsninger for sykehus