1. Hjem
  2. Om
  3. Bransjer vi dekker
  4. Helsevesenfasiliteter
  5. Sykehus
Hospital and Surgery Centers - boy staring out window while sitting on hospital bed

Sykehus og kirurgisentre

Innovative, virksomhetsdekkende beskyttelsesløsninger for helse, kvalitet og sikkerhet for å optimalisere effektivitet, redusere totale kostnader og forbedre pasienttilfredshet og rangering av ansattes engasjement.

About Ecolab Healthcare

Ecolab Healthcare er motivert til å hjelpe helsesystemer og sykehus med å realisere klinisk, operasjonell og økonomisk verdi gjennom en programmatisk tilnærming til sykehusrengjøring gjennom repeterbar og målbar arbeidsflyt. Our standardized processes and digital dashboards provide actionable insights and opportunities for corrective actions that help reduce the costs and inefficiencies of infections, while improving margins and keeping patients and staff safe.

A Programmatic Approach to Infection Control in Hospitals

Standardization, Consistency and Efficiency

_

A 2020 World Changing Idea


Ecolab's Hand Hygiene Compliance Monitoring System has been selected as an honorable mention in the Best World Changing Ideas NA and General Excellence categories as part of Fast Company's 2020 World Changing Ideas awards.

Best Infection Prevention


Ecolab's Hand Hygiene Compliance Monitoring System, Bioquell, OR Program and Patient Room Program are listed on Newsweek’s 2020 Best Infection Prevention Products list in partnership with The Leapfrog Group.

Cleaning Efficacy and Efficiency
Ecolab Healthcare provides repeatable workflows and advanced solutions to increase hospital hygiene, hospital sterilization and hospital cleaning protocols that drive measurable results in C. diff prevention and infection control in hospitals.
Ecolab Digital Healthcare Dashboards
Actionable Insights and Digital Dashboards
Customizable, clinician-friendly dashboards collect data, measure compliance and pinpoint precisely where corrective action is needed, down to a department, team or individual level. These actionable insights allow department managers, clinicians and other authorized users to lead process improvements where they are needed most, standardize workflows and keep patients safe.
Updated with blue background
Ambulerende kirurgiske sentre

A complete line of best-in-class infection control solutions developed with close attention to elevating the standard of care for Ambulatory Surgery Centers.

Sykehus og kirurgisentre

Ecolab Infection Prevention In Hospitals

En integrert tilnærming til infeksjonsforebygging 

Dine interne grupper gjør sitt beste for å sikre at alle medarbeidere kjenner til sin rolle og sitt ansvar – men kjenner de til hvilken virkning avdelingen deres har på hele sykehuset? Når du lære opp gruppene om hvordan avdelingene påvirker hverandre, kan sykehuset utvikle en integrert tilnærming for å gjøre de infeksjonsforebyggende metodene bedre. 

Ecolabs programmer for helsevesen

Ecolab opprettet sine fire programmer for å oppnå bedre resultater på sykehus, redusere sykehusoverførte infeksjoner og gjøre driftseffektiviteten bedre. 

Ecolab Healthcare Insights:

No Events found

_

Ecolabs løsning for helsevesenet
Renere, tryggere sykehus
Ecolabs programmer tar for seg kritiske avvik som påvirker pasientutfall og sykehusets fortjeneste. Programmene våre kan bidra til å optimalisere pasientomsorgen, tilby omfattende effektivitet, forbedret pasient- og medarbeidertilfredshet og hjelpe med å bygge opp sykehusets omdømme i markedene det betjener.
MER

Er du ute etter et bestemt helsevesenprodukt? 

Utforsk Ecolabs sykehusløsninger:

No Hospital solutions found