Ytterligere informasjon om personvern for innbyggere i EU, EØS eller Storbritannia

Hvis du har kommentarer, spørsmål eller klager angående hvordan vi håndterer personopplysningene dine, håper vi at du kontakter oss som beskrevet heri, slik at vi kan løse saken. Videre, hvis du befinner deg i EØS, kan du sende inn en klage angående behandlingen av personopplysningene dine til de gjeldende reguleringsmyndighetene.

Følgende lenker kan hjelpe deg med å finne den rette regulatoren:

I Sveits har du rett til å kontakte FDPIC (føderal komisjonær for databeskyttelse og informasjon)

FDPIC

 

I Sør-Afrika har du rett til å sende inn en klage til Information Regulator: https://www.justice.gov.za/inforeg/index.html

I Brasil har du rett til å sende inn en klage til National Data Protection Authority (ANPD)

 

I Argentina har du rett til å kontakte det nasjonale direktoratet for beskyttelse av personopplysninger

PDP

I Canada har du rett til å sende inn en klage til Office of the Privacy Commissioner in Canada:

Office of the Privacy Commissioner in Canada

I Japan har du rett til å kontakte PPC (Personal Information Protection Commission)

https://www.ppc.go.jp/en/

I Australia har du rett til å sende inn en klage til Privacy Commissioner

Australian Information Commissioner

I New Zealand kan du kontakte kontoret til Privacy Commissioner

www.privacy.org.nz