Helen Gates

Helen Gates

KVALIFIKASJONER:

  • Grad i mikrobiologi
  • Over 15 år i legemiddelbransjen
  • Omfattende erfaring innenfor kvalitetssystemer, overholdelse av regelverk, validering og kvalitetskontroll
  • IRCA-akreditert midlertidig GMP-revisor

Helen Gates
Global Technical Consultant

Helen Gates BSc er en erfaren mikrobiolog med mer enn 15 års erfaring i legemiddelbransjen som farmasøytisk mikrobiolog. Hun har innehatt flere stillinger og jobbet for en internasjonal legemiddelprodusent, blant annet QA Microbiologist, Microbiology Department Manager, Quality Lead – Sterile Operations Capital Project and Operational Excellence (Lean Sigma) Analyst.

Helen har erfaring med å jobbe med kvalitetskontrollaboratorier og klassifiserte renrom som støtter produksjonen av sterile og ikke-sterile aktive legemiddelingredienser. Hun er erfaren innenfor GMP/GLP-krav og har avgitt presentasjoner for forskriftsmessige revisjoner som ekspert på emner som blant annet kontamineringskontroll, miljømessig overvåkning, aseptisk prosess- og utstyrsvalidering samt vannsystemer. Hun var ansvarlig for gjennomgang og rapportering av analysedata innenfor avdelingen for nøyaktighet, fullstendighet og overholdelse med dokumenterte prosedyrer.

Helen fokuserer sterkt på kontinuerlig forbedring, opg bruker data til å identifisere forbedringer og evaluere risikoer. Hun har arbeidet med Lean- og Six Sigma-prinsipper og implementerte et prestasjonsovervåkningssystem for avdelingen for å identifisere og eliminere defekter og avfall.

Helen begynte i Ecolab i 2019 som Global Technical Consultant for Ecolab Life Sciences. Dette er en teknisk stilling for rådgivning om riktig anvendelse og bruk av spesialrenromsbiocider for livsvitenskapsrenrom i tråd med nåværende regelverksveiledning og beste praksis for bransjen.

Helen er også IRCA-sertifisert GMP midlertidig revisor (sertifiseringsnummer 6099117) for PQMS (farmasøytiske kvalitetstyringssystemer) og er i ferd med å fullføre en CPD-logg for å oppgradere til revisor-nivå.