Ecolab Life Sciences Annex 1 image

Vedlegg 1 – hvilken betydning får det for rengjøringen og desinfiseringen deres?

Viktige områder som kan berøres av de nye Vedlegg 1-kravene er:

Rengjøring og desinfisering – det utarbeides et klart skille mellom rengjøring og desinfisering. Større klarhet og krav er nå stilt til validering og bevisbyrden for desinfiseringsprosessen.

Klar til bruk – med strengere krav til bruk av filter, vann og generelle krav til bevis på sterilitet og ytelse under bruk, øker belastningen betraktelig når man fremstiller desinfiseringsmidler fra konsentrater. Dette gjør produkter som er klare for bruk til et mer attraktivt valg, eierkostnadene tatt i betrakning.

Rester – med spesifikke krav som nå stilles til restfjerning og en potensiell risiko for at produkter og prosesser kan utsettes for rester, er det et stort behov for en risikobasert tilnærming til håndteringen av rester fra desinfiseringsmidler.

Desinfisering ved overføring – det nye Vedlegg 1 introduserer behovet for å ha en validert liste over artikler som er byttet ut i prosessen, samt kjemikalier som er brukt til å desinfisere disse artiklene. Alt som ikke står på listen krever overvåkning og en risikobasert tilnærming i samsvar med biobyrderisikoen.

Opplæring og validering – det er økte krav til opplæring av operatører, spesielt med tanke på rengjøring og desinfisering.

Rengjøring på stedet (CIP) – Det nye Vedlegg 1 gir en fullstendig liste over krav som skal betraktes som en del av enhver vurdering når man går over til engangsteknologi.

På alle disse områdene er Ecolab i en unik posisjon for å yte hjelp, komme med løsninger for alle, samt gi personalisert opplæring og validering med høy kvalitet fra teamet vårt av globale tekniske konsulenter (GTC).

Hvis du vil ha mer informasjon, snakk med deres Ecolab-kontoansvarlig, eller send oss en e-post her: infols@ecolab.com.

 

 

 

Technical expertise from tech experts
Teknisk ekspertise fra bransjeeksperter

Ecolabs biovitenskapelige eksperter er lidenskapelig opptatt av pasienttrygghet, kundetilfredshet og overholdelse av regelverket. Vi gir produsenter støtte og tillit gjennom oppnåelige program for rengjøring og desinfisering.

Mer