SekuseptMultienzyme

Sekusept™-multienzym

Grundig rengjøring av medisinske instrumenter og endoskoper er et grunnleggende krav for effektiv desinfisering. Denne spesielle kombinasjonen av fire enzymer med surfaktanter og andre ingredienser i Sekusept™-multienzymet, gir deg enestående rengjøringsresultater. Sekusept™-multienzym er det ideelle enzymrengjøringsmidlet for alle typer medisinske instrumenter, inkludert fleksible endoskoper.
  1. Hjem
  2. Våre konsepter
  3. Hva vi tilbyr
  4. Forhåndsrengjøringsmidler for kirurgiske instrumenter
  5. Sekusept™-multienzym

Produktinformasjon

  • Optimalt tilpasset 4-enzymkombinasjon
  • Svært god forenlighet med materialer
  • RKI-godkjent, ikke-festende forhåndrengjøring
Resultatene våre Din fordel
Nyskapende kombinasjon av fire enzymer med kraftige overflateaktive stoffer Sterk, selvrensende. Reduserer utgiftene til forhånds- og etterrengjøring RKI-godkjent forhåndsrengjøring
Omfattende materialforenlighet Egnet til forhåndsrengjøring av medisinske instrumenter og fleksible endoskoper som er varmeustabile og varmestabile
2 L flasker med seglass Optimalt fyllenivåinspeksjon og sikker dosering
Lavt skum Egnet til ultralydbruk
Gjennomsiktig blåfarge Synlig rengjøringsløsning med god gjenkjennelse av instrumentene

Klargjør en løsning av 0,3 % (3 ml/l) til 2 % (20 ml/l), avhengig av typen og graden av flekker. Plasser instrumentene som skal rengjøres, i løsningen, og påse at alle overflateaktive stoffer er fullstendig fuktet. Rengjør instrumentene i samsvar med produsentens anvisninger, inkludert mekanisk rengjøring (f.eks. børsting, tørking). Når du bruker ultralydsbad, dekk til badet under sonikering. Skyll med vann som minst holder drikkevannskvalitet. Hvis desinfiseringen foretas deretter, må utvendige overflater og særlig hulrom, som endoskopkanaler, grovtørkes for å forhindre at desinfiseringsløsningen uttynnes.

For neste avsluttende desinfiseringstrinn anbefaler vi vårt produkt Sekusept™ aktiv

Sammensetning

Proteaser, amylase, lipase, overflateaktive stoffer, korrosjonshemmere, løsemidler, tilsetningsmidler, emulgatorer, parfyme.

Bruk (etter start) Holdbarhet
 
I beholder
 
til den trykte utløpsdatoen
 
Som en tilberedt anvendelsesløsning2
 
opptil 14 døgn

1
Vær oppmerksom på følgende for å sikre riktig oppbevaring av desinfiseringsmidler for miljøhygiene og instrumenter: De opprinnelige beholderne (bokser, bøtter eller flasker) med desinfiseringskonsentrat (eller pulver) skal lagres tørt og rent og ved en temperatur under 25 °C. En kort periode under eller over den gitte lagringstemperaturen (f.eks. under transport) reduserer ikke effekten.
Beholderne skal forsegles tett etter hver gangs bruk. Pass også på under klargjøringen av anvendelsesløsningen at konsentratet som blir igjen på beholderen, ikke blir forurenset.

2
Forutsatt at anvendelsesløsningen som produseres, ikke er forurenset av organiske materialer, skal den oppbevares i en ren og lukket beholder eller i et tildekket instrumentkar.
Merk deg de tilhørende merkene på beholderne som desinfiseringsløsningene oppbevares i, som innhold, konsentrasjon, dato, holdbarhet og partinummer. Brukte og organisk forurensede løsninger må skiftes minst en gang hver arbeidsdag i samsvar med RKI-anbefalingen.

Kjemikalium – fysiske data
Tetthet 20 °C 1,06 g / cm3
pH-verdi* (konsentrat) 20 °C omtrent 8,6
pH-område * (1–2 % løsning) 20 °C omtrent 6–7

* Målinger av pH-verdien under bruksforhold skal alltid gjøres med pH-måler med temperaturkompensasjon.