Forhåndsrengjøring for kirurgiske instrumenter og medisinsk utstyr

Sekusept-serien er et sort utvalg av midler til forhåndsrengjøring av medisinsk utstyr, blant annet kirurgiske instrumenter og fleksible endoskoper. Kjemikaliene har høy materialforenlighet, kombinert med utmerket rengjøringsytelse.

Produkter for forhåndsrengjøring

Relaterte løsninger