KlercideSterile7030Denatured_Range_Photograph.jpg

Klercide™ 70/30 Denatured Ethanol — Blended with DI

Ecolabs Klercide™ 70/30 denaturert sprit blandet med avionisert vann (DI) er 70 % denaturert sprit blandet med DI. Spritblandingen blir filtrert med 0,2 mikrometer og fylt og dobbeltpakket i et renrom i klasse C, før den blir fullstendig sterilisert av gammastråling.

Egenskaper og fordeler

  • Bruk: Daglig desinfisering av store og små overflater, inkludert, men ikke begrenset til desinfisering av hansker, desinfisering som forhindrer overførsel og fjerning av rester.
  • Virkning: Bakteriedrepende, gjærdrepende, soppdrepende og virusdrepende midler
  • Format: Utløsersprayformatet inneholder det patenterte SteriShield™ Delivery System (SDS) som sikrer at steriliteten til innholdet bevares under bruk. Tilgjengelig i en rekke formater, inkludert utløsersprayer, beholdere med kork og impregnerte pakke- og moppservietter. Alle formatene blir dobbeltpakket.
  • Kompatibilitet: Kompatibel med et stort utvalg av renromoverflater og Klercide™- og Klerwipe™-seriene.

Bruk biosider sikkert. Les alltid etiketten og produkinformasjonen før bruk.

Relaterte renromsløsninger

Finn ut mer om hvordan Ecolabs renromsløsninger kan hjelpe anlegget ditt produsere rene, kompatible produkter som overgår pasientstandarder, beviselig forbedrer driftseffektiviteten og hjelper dere med å nå bærekraftsmål.

No related solution pages were found.