Klercide™ Sporicidal Enhanced Peroxide

Klercide™ Sporicidal Enhanced Peroxide

Ecolab Klercide™ Sporicidal Enhanced Peroxide er en forbedret blanding av 1,5 % hydrogenperoksid. Biocidblandingen er filtrert med 0,2 mikrometer og fylt sterilt under laminær strøm i klasse A og dobbeltpakket i et renrom i klasse B. Produktet er et tryggere roterende sporedrepende middel, klart til bruk på små og store overflater.

Egenskaper og fordeler

  • Bruk: Daglig desinfisering for større og mindre overfalter, deriblant desinfisering ved overføring.
  • Effekt: Bakterie-, gjær-, sopp-, virus- og sporedrepende
  • Format: Utløsersprayformatet inneholder det patenterte SteriShield ™ Delivery System (SDS) som sikrer at innholdets sterilitet bevares under bruk. Tilgjengelig i en rekke formater, inkludert utløsersprayer, beholdere med kork og impregnerte pakke- og moppservietter. Alle formatene blir dobbeltpakket.
  • Kompatibilitet: Kompatibel med et stort utvalg av renromoverflater og Klercide™- og Klerwipe™-seriene.

Bruk biosider sikkert. Les alltid etiketten og produkinformasjonen før bruk.

Relaterte renromsløsninger

Finn ut mer om hvordan Ecolabs renromsløsninger kan hjelpe anlegget ditt produsere rene, kompatible produkter som overgår pasientstandarder, beviselig forbedrer driftseffektiviteten og hjelper dere med å nå bærekraftsmål.

No related solution pages were found.