Sekumatic_Oxivario_2komma8L

Sekumatic™ Oxivario™

Rengjøringsaktivator for alkalisk oksidativ rengjøring av medisinske instrumenter med OXIVARIO™- og OXIVARIO PLUS™-metoden. Kan kombineres med Sekumatic™ FR og Sekumatic™ MultiClean.

Produktinformasjon

Rengjøringsaktivator for alkalisk rengjøring.

  • Kraftig rengjøringsforsterkning
  • Bredt brukerspektrum
  • For OXIVARIO™-metoden
Resultatene våre Din fordel
Oksidativ rengjøringsforsterker Enestående oksidativ rengjøringsstøtte mot vanskelige proteinflekker sammen med alkaliske rengjøringsmidler
Optimalt tilpassede formelkomponenter Kan brukes sammen med de alkaliske instrumentrengjøringsmidlene Sekumatic™ FR og Sekumatic™ MultiClean
Sikret metode Kan brukes som en del av OXIVARIO™- og OXIVARIO PLUS™-metoden. Omfattende testet og levert av MIELE-selskapet

Hos rengjørings- og desinfiseringsenheter på det medisinske området. Kan brukes til alle grader av vannhardhet

Tilsetningen foretas i den 2. rengjøringsfasen av Oxivario™-metoden med en dosering på 3,5 ml/l Sekumatic™ Oxivario™ til 5 ml/l Sekumatic™ FR eller Sekumatic™ MultiClean og i Oxivario™ Plus-metoden, med 7 ml/l Sekumatic™ Oxivario™ til 8 ml/l Sekumatic™ FR eller Sekumatic™ MultiClean.

I OrthoVario-metoden foretas tilsetningen i det 2. rengjøringstrinnet med en dosering på 4 ml/l til 3 ml/l Sekumatic™ NeutraClean og 1,5 ml/l Sekumatic™ FR.

I den påfølgende skyllingsfasen etter det 2. rengjøringstrinnet nøytraliseres alkaliske rester med Sekumatic™ FNZ ved en dosering på 1–3 ml/l.

Etter kontakt må Sekumatic™ Oxivario™/ Sekumatic™ FR / Sekumatic™ MultiClean-løsningen skylles fullstendig av. Bruk fullstendig demineralisert vann (DI) til den endelige skylingen og termiske desinfiseringen.

Følg informasjonen som gis av instrumentets produsent.

Bare til faglig bruk

Sammensetning

Hydrogenperoksidløsning, fritt for overflateaktivt stoff

Bruk Holdbarhet
I beholder1 Til den trykte utløpsdatoen

1
Vær oppmerksom på følgende for å sikre riktig oppbevaring av desinfiseringsmidler for miljøhygiene og instrumenter: De opprinnelige beholderne (bokser, bøtter eller flasker) med desinfiseringskonsentrat (eller pulver) skal lagres tørt og rent og ved en temperatur under 25 °C. En kort periode under eller over den gitte lagringstemperaturen (f.eks. under transport) reduserer ikke effekten. Beholderne skal forsegles tett etter hver gangs bruk. Pass også på under klargjøringen av anvendelsesløsningen at konsentratet som blir igjen på beholderen, ikke blir forurenset.


Kjemiske og fysiske data Temperatur Verdi
Tetthet 20 °C 1,11 g/ml
pH-verdi* (konsentrat) 20 °C omtrent 3
pH-verdi* i OXIVARIO™-metoden (løsning, 5 ml/l Sekumatic™ FR ** + 3,5 ml/l Sekumatic™ OXIVARIO™ i DI-vann) 20 °C omtrent 11
pH-verdi* i OXIVARIO™ Plus-metoden (løsning av 8 ml/l Sekumatic™ FR ** + 7 ml/l Sekumatic™ OXIVARIO™ i DI-vann) 20 °C omtrent 11

* Måling av pH-verdi under driftstilstander alltid ved bruk av pH-måler med temperaturkompensasjon
** Alternativt Sekumatic® MultiClean

 

pikto_instrumente_maschinellRengjøringsforsterker