Sekumatic_MultiClean_Produktpalette

Sekumatic™ MultiClean

Flytende, mildt alkalisk rengjøringsmiddel til bruk til rengjøring og desinfisering av enheter uten rester, grundig rengjøring med god materialforenlighet samt mot fargeanodisert aluminium. Fri for overflateaktive stoffer og følgelig skumfri.

Produktinformasjon

  • Ikke-skummende
  • Sammensetning med høy materialbeskyttelse
  • Utmerket rengjøringsytelse
  • Effektiv og økonomisk
Resultatene våre Din fordel
Spesielt utviklet sammensetning med høy materialbeskyttelse

God materialforenlighet, selv med følsomme materialer f.eks. (farge-) anodisert aluminium

Fri for overflateaktive stoffer med svært effektive ingredienser Lavtskummende og gode rengjøringsegenskaper mot typiske flekker fra det medisinske området

Tilsetting av korrosjonshemmere

Bredt brukerspektrum over nesten alle materialer brukt i det medisinske området
pH > 10 i den brukte løsningen ved 55 ºC Sikker reprosessering av instrumenter for gjenbruk ved alle grader av vannhardhet

Når utstyr på det medisinske området skal rengjøres, kan 2–8 ml/l brukes fortrinnsvis med DI-vann eller mykgjort vann, avhengig av vannkvalitet.

Til kirurgiske og andre medisinske instrumenter og tilbehør som kan desinfiseres termisk ved 93 °C.

For reprosessering av operasjonssko og termolabile medisinske materialer for gjenbruk ved 45 til 60 °C.

Også egnet til reprosessering av laboratorieglass og tåteflasker for gjenbruk.

Kjemisk termisk desinfisering med Sekumatic™ FD eller Sekumatic™ FDR ved 60 °C i 5–10 minutter.

 

Når det er behov for nøytralisering (dårlig vannkvalitet), kan Sekumatic™ FNZ eller Sekumatic™ FNP brukes.

Termisk desinfisering: bruk fortrinnsvis fullstendig demineralisert vann (DI) til den avsluttende skyllingen.

Sammensetning

Sekumatic™ MultiClean er basert på fosfater, silikater, kaliumhydroksid og korrosjonshemmere.

Bruk Holdbarhet
I beholder1 Til den trykte utløpsdatoen

1
Vær oppmerksom på følgende for å sikre riktig oppbevaring av desinfiseringsmidler for miljøhygiene og instrumenter: De opprinnelige beholderne (bokser, bøtter eller flasker) med desinfiseringskonsentrat (eller pulver) skal lagres tørt og rent og ved en temperatur under 25 °C. En kort periode under eller over den gitte lagringstemperaturen (f.eks. under transport) reduserer ikke effekten.
Beholderne skal forsegles tett etter hver gangs bruk. Pass også på under klargjøringen av anvendelsesløsningen at konsentratet som blir igjen på beholderen, ikke blir forurenset.

Kjemiske og fysiske data Temperatur Verdi
Tetthet 20 °C 1,3 g/ml
pH-verdi* (konsentrat) 20 °C omtrent 13,4
pH-område* (løsning, 5–8 ml/l i DI-vann) 20 °C 11,3–11,6
Ledeevne (løsning, 5–8 ml/l i DI-vann) 20 °C 2,2–3,2 mS/cm

* Måling av pH-verdi under driftstilstander alltid ved bruk av pH-måler med temperaturkompensasjon

 

pikto_instrumente_maschinellInstrumentrengjøring av medisinsk utstyr

 

 

SE ANDRE PRODUKTER FOR DESINFISERING OG RENGJØRING AV INSTRUMENTER

Se tilknyttede tilbud nedenfor: