Rengjørings-produkter for automatisk reprosessering av kirurgiske instrumenter for gjenbruk

Ecolab har et stort utvalg av rengjøringsmidler for automatisert reprosessering til gjenbruk av medisinsk utstyr. Grundig rengjøring uten rester, med svært god materiell kompatibilitet. Lavtskummende og gode resultater ved rengjøring av vanlig tilsmussing.

Automatisk reprosessering av instrumenter for gjenbruk

Automatisk instrumentvask er det siste steget i rengjøringsprosessen for de fleste kirurgiske instrumenter. Når automatiske vaskemaskiner brukes i samsvar med produsentens anbefalinger, gir de utmerket rengjøring og varmedesinfeksjon. Det er nødvendig med riktig innlegging og vask hver gang en automatisk vaskemaskin brukes.

Rengjøringsprodukter

Relaterte løsninger