Slik godkjenner de amerikanske miljøvernmyndighetene EPA desinfiseringsmildler for bruk under en pandemi

Av Jenny Pavlovsky, Regulatory Manager, Ecolab Life Sciences

Ecolab | Handwashing Insights from COVID-19

Alle antimikrobielle produkter registrert i amerikanske EPA (Environmental Protection Agency) er pålagt å gjennomgå en grundig, vitenskapelig gjennomgang av data. Dette inkluderer ting som hvor effektive påstander og bruksanvisning på etiketten er, samt oppfyllelse av spesifikke ytelsesstandarder for å kunne komme med påstander angående folkehelsen. Under utbrudd av et nytt virus kommer det ikke til å eksistere produkter på markedet som kan påstå at de dreper viruset. Dette fordi det kan ta mer enn ett år å få en viral påstand godkjent gjennom en standardisert registreringsprosess.

Det amerikanske CDC (Centers for Disease Control) har et konstant fokus på å identifisere og adressere patogener som enten nylig har oppstått, som spres raskt eller har en rask økning i alvorlighetsgrad. Når CDC identifiserer et fremvoksende patogen og har anbefalt desinfisering av overflater i miljøet for å kontrollere spredningen, kan EPA aktivere EVP-policyen (Emerging Viral Pathogen) for å identifisere og godkjenne desinfiseringsmidler som viser seg å være effektive mot tilsvarende patogener. 

EVP-regulativet er en frivillig totrinnsprosess for å registrere eller gjøre endringer på et kvalifisert produkt med nye patogenkrav. EVP-regulativet gjør det mulig for desinfeksjonsprodusenter å søke om muligheten til å fremsette et EVP-krav i forkant av, eller under, et utbrudd basert på spesifikke kriteria. I tilfelle et EVP-krav, må det også sendes inn ytterligere data som viser et produkts evne til å deaktivere et virus som anses som mer motstandsdyktig enn viruset som er årsaken til nåværende utbrudd. Når det gjelder den nåværende pandemien er koronavirus innhyllede virus, som gjør det til et av de enkleste virusene å drepe med riktig desinfeksjonsmiddel.

EPA har publisert en liste over samtlige produkter hvor EVP-krav har blitt søkt om og godkjent for bruk under COVID-19-utbruddet. Denne publiserte oppføringen er tilgjengelig ved å klikkeher og kalles liste N. Siden første publisering av denne listen har EPA utvidet produktberettigelsen for inkludering til å inkludere produkter som har vist virkning mot et annet menneskelig koronavirus som ligner på SARS-CoV-2 og produkter som er godkjent for bruk mot virus som er vanskeligere å drepe enn SARS-CoV-2, for eksempel norovirus. EPA venter at alle produktene på liste N kommer til å være effektive mot SARS-CoV-2 når de brukes i henhold til anvisningene på etiketten.

Ecolab har et stort utvalg produkter på Liste N som er egnet for bruk i helsevesenet, institusjoner og innenfor biovitenskap. Spesielt inkluderer våre biovitenskapelige produkter Klercide 70/30 IPA, Klercide Active Chlorine, Oxonia Aktiv og COSA™ Oxonia Aktiv ogBioquell fordampet hydrogenperoksid. Å jobbe med leverandører som Ecolab Life Sciences, som har regulatoriske og FoU-team som aktivt jobber med EPA på retningslinjer som EVP, er et enkelt skritt å ta for ytterligere trygghet om at leverandøren din, og produktene de tilbyr, vil fortsette å møte dine behov ettersom rengjørings- og desinfeksjonskravene fortsetter å utvikle seg.

Ecolab Life Sciences Insight Articles

Life Sciences

Ecolabs livsvitenskapsavdeling er dedikert til å utvikle best mulig produkter og tjenester for å hjelpe våre kunder i både farmasøytiske og personlig pleie-industrier.

Artikler om renrom

Vis alle artikler