VI HJELPER KUNDENE Å NÅ SINE MÅL FOR BÆREKRAFT

Primatparken Apenheul i Nederland er hjemmet til nesten 300 apekatter og menneskeaper som lever i et skogshabitat. Primatene spankulerer rundt i parken blant de besøkende. I praksis bevarer Apenheul primater rundt om i verden ved å starte og støtte prosjekter som beskytter dem og deres ville habitat. Apenheul hadde et sentralt krav når det gjaldt å finne en leverandør. De ønsket noen som kunne hjelpe parken med å opprettholde en bærekraftig drift, med fokus på miljøet, og støtte deres forretningsmodell og bærekraftige politikk.

VI LEVERER ET MASKINOPPVASKPROGRAM SOM KJØRER DRIFTSEFFEKTIVT, MED MINIMAL MILJØPÅVIRKNING

APEX HJELPER DEG Å KONTROLLERE HVORDAN DU PÅVIRKER MILJØET


rengjør trygt: Det er ikke nødvendig med personlig verneutstyr , og ingen bruk av klorholdige kjemikalier (Apex Ultra NC, Apex Power Xtra and Apex Power Xtreme)1

Spar energi: Spar opptil 3 712 kWh energi årlig … tilsvarende over 400 dager med elektrisitet i et vanlig hus2

Spar vann: Spar opptil 27 557 liter vann hvert år3 … nok til å fylle over 340 badekar.4

Reduser mengden avfall: Reduserer opptil 63 kg med plastavfall hvert år5 … noe som tilsvarer over 1200 tomme 2-litersplastflasker.

1Hele Apex-serien har ingen krav til bruk av personlig verneutstyr, og mange produkter inneholder ikke klor (Apex Power NC, Apex Ultra NC, Apex Power Xtra, Apex Power Xtreme, Apex Metal Protection), 2 Et gjennomsnittlhjem i Storbritannia bruker 3 000 kWh i året ifølge OFGEM januar 2011. Faktaark 96. www.ofgem.gov.uk, 3 Basert på kjøring av 200 stativer per dag, og redusere antall stativer med 10% i en gjennomsnittlig restaurant, 4 Showers vs. Baths: facts, figures and misconceptions. Nov 2011, Waterwise.org.uk, 5 I forhold til 20 litermål med væske, basert på kjøring av 200 stativer i en gjennomsnittsrestaurant.

Tilknyttede historier

Besøkende som så på denne historien, så også på