Ecolab Smart Water Navigator:
Et praktisk veikart for bedre vannkontroll

Ecolab Smart Water Navigator logo

Vannknapphet er en voksende trussel for næringslivet.

Men med Ecolabs Smart Water Navigator kan selskaper bli mer robuste og fremme vekst en fasilitet om gangen.

Ecolabs Smart Water Navigator er et praktisk veikart for å forbedre vannkontroll i en tid med stadig minkende vannressurser. Basert på en enkel vurdering med 13 spørsmål, kan selskaper se akkurat hvordan hver fasilitet gjør det når det gjelder vannkontroll. Smart Water Navigator leverer også en skreddersydd guide for hver enkel fasilitet, med en rekke spesifikke handlingstrinn for å forbedre praksisene sine for vannkontroll.

Det nye nettverktøyet, lansert den 14. mars i byen New York, er gratis og tilgjengelig for publikum på www.smartwaternavigator.com. Det kan brukes av ethvert selskap, uansett bransje, om det styrer ett eller hundrevis av steder, og hjelper selskaper med å spare vann og penger.

«FN forutser at vi vil ha et ferskvannsunderskudd på 40 prosent innen 2030, hvis vi ikke handler raskt», sa Emilio Tenuta, Ecolabs VP, Corporate Sustainability. «Det er på tide at selskaper forsikrer seg om at stedene sine verden over er klare. Og hvis vi gjør dette i stor skala, bidrar vi samtidig til å forhindre en vannkrise i fremtiden.»

Smart Water Navigator

Mange selskaper har vannreduksjonsmål, men er ikke helt sikker på hvordan det oppnås. Det er derfor Ecolab har bygget Smart Water Navigator – et gratis verktøy som er tilgjengelig på nettet til publikum, som samtidig hjelper selskaper med å spare vann og penger.

- Doug Baker, Ecolab Chairman og CEO

«FNs prognose er at vi får et ferskvannsunderskudd på 40 prosent innen 2030, hvis vi ikke handler raskt. Det er på tide at selskaper forsikrer seg om at stedene sine verden over er klare»

- Emilio Tenuta, VP, Corporate Sustainability

Bli smart når det gjelder vann

Med økonomisk vekst, befolkningsvekst og klimaforandring, som bidrar til resursbegrensninger, er vannknapphet et globalt problem. Men fordi hver beliggenhet og hvert vannskille er forskjellig, er løsningene lokale.

Det er der mange selskapsvannforbrukere er snublende nære i dag. Stadig flere av dem har vannreduksjonsmål, men i de fleste tilfeller lykkes ikke gode intensjoner i å oppnå reelle grunnleggende resultater. Det er ikke tilstrekkelig overenstemmelse mellom selskapshovedkontorer og det individuelle fasilitetsnivået, hvor stedslederne og teamet deres mangler klare retningslinjer, ekspertise og vertøy for å redusere fasilitetens vannforbruk.

Smart Water Navigator har til hensikt å ordne opp i denne manglende overenstemmelsen ved å fokusere på individuelle fasiliteter og tilby skreddersydde løsninger for hvert spesifikke sted. Ved å bruke selskapets kontrollpanel, kan brukere sortere fasilitetene sine etter geografi, vannstressnivå og nåværende ytelse for vannkontroll. Dette gjør det lettere å prioritere utsatte steder og tildele knappe investeringsmidler der hvor de gjør størst forskjell.

Hver fasilitet er plassert på vannmodenhetskurven, som visualiserer tilstanden til vannkontroll på fire nivåer som er lette å forstå. En fasilitet på begynnelsen av ferden sin er «utappet». En som er fullstendig vannmoden anses for å være «vannsmart».

Ved å bruke den skreddersydde guiden for bransjen på sin egen fasilitet, kan stedsledere treffe de passende tiltakene for å flytte seg opp til det neste nivået på vannmodenhetskurven. Dette kan inkludere tildeling av tydlige ansvar for vannkontroll, informere målstedene, bygge opp nærmere samarbeid angående vannproblemer med lokalsamfunnet og ta i bruk de beste praksisene fra reparasjon av lekkasjer og avslåing av vannet i helgene til installasjon av internett-tilkoblede smarte vannmålere og sofistikerte vanngjenvinningssystemer.

Lavere innvirkninger, høyere avkastninger

Etter hvert som en fasilitet flytter seg opp på vannmodenhetskurven, øker fordelene. «Vannbesparelse er nødvendig på grunn av tiltakende vannknapphet, men selv hvis dette ikke var tilfelle, så er det ganske enkelt god næringssans», sa Emilio Tenuta. «Du sparer penger, jobber mer effektivt og blir mer produktiv.»

Fordi vann er tungt og må pumpes, oppvarmes, avkjøles og behandles for kommersiell bruk, kommer pengebesparelsene ikke bare fra reduserte vannregninger, men også fra lavere energiforbruk. Dette betyr at å spare vann også bidrar til å oppnå klimamål, fordi bruk av mindre energi fører til lavere drivhusgassutslipp.

I en verden hvor vannknapphet er den nye normalen, drar også selskapsvannforbrukere nytte av et forbedret omdømme med smartere vannkontroll. De kommer til å minske innvirkninger sine på lokalsamfunnene og ved å samarbeide nært med lokalsamfunnet om vannforvaltning får de mer respekt som gode selskapsborgere.

Fordi Smart Water Navigator hjelper selskaper med å fokusere på sine bestrebelser om vannreduksjon i fasiliteter i de mest vannstressede regionene, gjør de også sitt for å slå tilbake på det anslåtte vannunderskuddet på 40 prosent innen 2030. Dette må skje lokalt siden fem liter vann spart på et vannrikt sted ikke gir de samme positive resultatene som fem lter spart på et vannstresset sted.

«Til sjuende og sist, kan du ikke se på disse tingene som separate problemer», sa Tenuta. «Ingen ønsker å ende opp i et scenario hvor virksomheter er i konflikt med lokalsamfunnene sine fordi alle konkurrerer om de samme vannressursene. Vi vil sørge for at selskaper kan fortsette å vokse og skape verdier i en verden med tiltakende vannknapphet, men samtidig ønsker hver virksomhet å bidra til et høyere mål: Nok rent, rimelig vann for alle som bor på denne kloden.»

Tilknyttede historier

Besøkende som så på denne historien, så også på