Klerwipe™ 70/30 IPA Blended with WFI - Pouch Wipes

Klerwipe™ 70/30 IPA Blended with WFI - Pouch Wipes

Ecolab Klerwipe™ 70/30 IPA Blended with Water for Injection - WFI Pouch Wipes er sterile, tunge, forhåndsvaskede tørkekluter i 100 % polyester impregnert med 70 % isopropylalkohol blandet med WFI, pakket i poser med ultrasonisk forseglede kanter, med et endotoksinnivå garantert lavere enn 1 EU per klut. Alkoholblandingen blir filtrert med 0,2 mikrometer og fylt og trippelpakket i et renrom i klasse C / ISO-klasse 5, før den blir fullstendig sterilisert ved gammastråling. Pakket i gjenforseglbare poser, med Klertear™ på den ytre emballasjen, for mindre overflater av høy kvalitet.

Egenskaper og fordeler

  • Bruk: Daglig desinfisering av mindre overflater, kontaktområder for produkter, overføringsdesinfisering samt fjerning av rester.
  • Virkning: Bakteriedrepende, gjærdrepende, soppdrepende og virusdrepende midler
  • Rester: Produkt med lav etterlevningsprofil. Endotoksinnivået er garantert <0.25eu>
  • Format: Tilgjengelige som tørkekluter i pakker. Formatet er trippelpakket.
  • Kompatibilitet: Kompatibel med et stort utvalg av renromoverflater og Klercide™- og Klerwipe™-seriene.

 

Relaterte renromsløsninger

Finn ut mer om hvordan Ecolabs renromsløsninger kan hjelpe anlegget ditt produsere rene, kompatible produkter som overgår pasientstandarder, beviselig forbedrer driftseffektiviteten og hjelper dere med å nå bærekraftsmål.

No related solution pages were found.