COSA Foam 40

COSA™ Foam 40

Ecolabs COSA™ FOAM 40 er et nøytralt produkt for manuell rengjøring eller som tilsatt skum i rengjøringsløsninger med COSA™ -produkter for rengjøring på stedet (CIP)-produkter for farmasøytisk produksjonsutstyr.

Egenskaper og fordeler

  • Støttet av en komplett valideringspakke, inkludert teknikker for å bestemme akseptable restnivåer og analysemetoder for restkvantifisering.
  • Aktive skummende egenskaper.
  • Passer for manuell- og skumrengjøring.