Ecolab Componenta FG

Componenta FG

Silikonbasert tilsetningsstoff for kontrollert dannelse av skum til systemer for rengjøring på stedet(CIP). Gjør det mulig å bruke mindre mengder vann for skyllingav formuleringer med et høyere innhold overflateaktive stoffer.

Egenskaper og fordeler

  • Lav molekylærvektig silikonemulgator som hurtig slår ned skummet .
  • Varig og effektiv skumkontroll, selv i systemer med tørrstoff.
  • Hurtig spredning for skumkontroll, forbedrer prosesseffektiviteten.
  • Enhetlig stabil partikkelstørrelse fører til jevnt resultat.
  • Reduserer skum i avløpsvann med høyoppløselige løsninger.
  • Hjelper å overholde tillatte grenser for avløpsvann.