Veiledningsdokument for validering av desinfiseringsmidler for selskaper som produserer farmasøytisk og medisinsk utstyr

PRESENTATØR: Matt Cokely, Senior Global Technical Consultant Manager, Ecolab Life Sciences

Nettseminar på direkten

Formålet med denne presentasjonen er å gi trinnvis veiledning i form av et veiledningsdokument, som skal hjelpe sluttbrukerne av desinfeksjonsprodukter i renrom med å utvikle en valideringspakke for de desinfiseringsmidlene de bruker.

Ecolab Customer Training Icon

Arrangementsdetaljer

Formålet med denne presentasjonen er å gi trinnvis veiledning i form av et veiledningsdokument, som skal hjelpe sluttbrukerne av desinfeksjonsprodukter i renrom med å utvikle en valideringspakke for de desinfiseringsmidlene de bruker. Presentasjonen fokuserer på forskjellige stadier av validering av desinfiseringsmidler og inkluderer:

  • Valg av produsent
  • Valg av produkter som skal brukes
  • Produsentens effektivitetsdata, deriblant Validex
  • Valideringsbetingelser for sluttbrukereffektivitet

Når den er ferdig inneholder emballasjen dokumentasjon av effektiviteten til desinfeksjonsmidlet i tråd med myndighetenes forventninger og viser at desinfeksjonsregimet som er i bruk er egnet til å opprettholde passende mikrobiologisk kontroll av renrom. 

_

Ytterligere kommende arrangementer

No additional upcoming events were found.