Valg av desinfiserende testlaboratorier for effekttesting

PRESENTATØR: David Collins, Global Technical Consultant, Ecolab Life Sciences

Nettseminar på direkten

Denne presentasjonen beskriver laboratorievalgsprosessen og kritiske parametere som er relevant for å generering av nøyaktige, upartiske, kvantitativt tester for desinfiseringsmidler som egner seg for formålet.

Ecolab Customer Training Icon

Arrangementsdetaljer

Et viktig skritt i utarbeidingen av et robust rengjørings- og desinfiseringsprogram for sterile eller lavt biobyrdebelastede miljøer er å fatte en beslutning fra laboratoriet som kan utføre effekttesting av de valgte biocidproduktene for anlegget deres. Denne presentasjonen beskriver laboratorievalgsprosessen og kritiske parametere som er relevant for å generering av nøyaktige, upartiske, kvantitativt tester for desinfiseringsmidler som egner seg for formålet. Omfanget av denne presentasjonen er rengjørings- og desinfiseringsprogrammer for produksjon av biolegemidler, celle- og genterapi, legemidler, medisinsk utstyr og personlig pleie.

_

Ytterligere kommende arrangementer

No additional upcoming events were found.