Besørge et rent miljø når vaksiner gis

illustration of doctor's office lobby

Noen sier at «den siste kilometeren» av enhver bestrebelse er den mest utfordrende, og det er der vi nå befinner oss. Etter hvert som vi går over fra å utviklle, teste og produsere COVID-19-vaksiner til neste fase med å transportere, oppbevare og gi vaksiner står vi overfor nye utfordringer. Verden over må vi stille opp vaksineringsklinikker som gir sikker og effektiv vaksinering til et ufattelig antall personer. Det finnes mange gode ressurser som gir veiledning om hvordan en stiller opp og har overoppsyn med vaksineringsklinikker, som hovedakelig fokuserer på beste praksiser for trygg vaksineoppbevaring og vaksinering. Men hygiene på stedet er også viktig – særlig siden vi vurderer skalaen og omfanget til vaksineringsklinikker utenfor helseinstitusjoner.    

 

Her er de seks tipsene mine for å besørge et mer hygienisk miljø for vaksinering:  

 1. Gjør opplæringen i håndhygiene og miljøhygiene enkel og tilgjengelig etter behov.   
  Vi kommer til å koordinere store vaksineringsklinikker i mange måneder fremover, noe som innebærer at vi må opplære nytt personale og gi oppfriskingsopplæring til eksisterende personale. Beste praksis i forhindelse med håndhygiene og miljøhygiene skal være nøkkelkomponenten i enhver opplæring som gis. Alternativer i egen person og digitalt samt trykte påminnelser om prosesser gjennom hele institusjonen kan hjelpe personale med å holde seg oppdatert om beste praksiser.   

 2. Planlegg for riktige mengder av håndsåper og desinfiseringsmidler. 
  Personale skal vaske eller desinfisere hendene sine før hver vaksinering, mellom pasienter, enhver gang hansker tas av og hver gang hendene deres blir urene. For å sørge for økt bruk er det viktig å påse at det alltid er nok håndsåpe og desinfiseringsmidler på stedet og at det alltid er tilgjengelig der det er mest behov for det. 

 3. Gjør håndhygieneløsninger tilgjengelig på de rette stedene. 
  Når du er sikker på at du har nok håndhygieneprodukter tilgjengelig, påse at de er lett tilgjengelige, sammen med papirlommetørkler, munnbind og søppelkurver i hele klinikken – så vel i personal- som i pasientområder. Hver vaksineringsstasjon skal være fylt med hånddesinfiseringsmidler for personalbruk. I tillegg skal du plassere hånddesinfiseringsmidler i områdene hvor pasienter registreres, venter og hvor de sitter etter vaksineringen. Med fleksible hånddesinfiseringsmidler for pleiesteder kan du plassere hånddesinfiseringmidler nesten hvor som helst. Videre har høykvalitetsprodukter med bløtemiddeltilsatte formler tilleggsfordellene med å støtte hudhelse, som reduserer muligheten til hudirritasjon med hyppig bruk. Til sist kan du gi personalet egne små flasker med hånddesinfiseringsmiddel som de kan bære med seg slik at de uansett hvor de er har desinifiseringmiddel for hånden. 

Hvor mye hånddesinfiseringsmiddel trenger du?
Selv om bare én pumpe behøves for Ecolab-produkter med styrt dispensering, bruker folk ofte to eller flere pumper så dere bør kanskje ta høyde for den muligheten. Hvis dere for eksempel planlegger å vaksinere 500 pasienter på en gitt dag, kan dere trenge minst 1 000 doser hånddesinfiseringsmidler for bare personale alene og ytterligere 500 doser hvis hver pasient desinfiserer hendene én gang. Så dere kan anta at dere trenger minst 1 500–1 800 doser hånddeseinfiseringsmidler tilgjengelig for hver 500 pasienter som vaksineres.

 1. Rengjør og desinfiser hyppig berørte overflater regelmessig. 

  Rengjør og desinfiser vaksineringsstasjonene minst én gang i timen samt mellom hver pasient, hvert skift samt hver gang stasjonene blir synlig urene.

 • Fastslå en rengjøringsplan for å hyppig rengjøre alle pasienthåndteringsområder, herunder områder for registrering, kartlegging og overvåkning etter vaksinering.

 • Påse at du har nok personale og at de har klart definerte ansvarsområder når det gjelder rengjøring og desinfisering.

 • Fokuser på hyppig berørte gjenstander og overflater som disker, benker, pleksiglassskiller, arbeidsstasjoner, tastaturer, telefoner, stoler, bord og dørknapper.

 • Med store folkemengder og krav om raskere gjennomføring, kan rengjøring mellom pasienter og skift synes vanskelig. Bruk forhåndsbløtlagte renseservietter og bruksklare løsninger som kan bidra til å forkorte tiden og innsatsen som kreves til å utføre rengjøring mellom pasienter, noe som bidrar til å lede pasientene trygt og effektivt gjennom prosessen.

 • Etter dagens slutt og før ny åpning er det viktig at en grundig rengjøring foretas av stedet. Bruk av et elektrostatisk desinfiseringsmiddel for overflater som sprøytes på og tilintetgjør raskt, er et effektivt og virkningsfullt rengjrøingsalternativ. Videre kan en fullstendig dekontamineringsløsning sikre at hele området blir grundig desinfisert og klart til gjenåpning. Automatisert dekomtamineringsteknologi med hydrogenperoksiddamp kan bidra til å sikre at alle utsatte overflater i et område får 6 log-sporedrepende tilintetgjøring (reduksjon på 99,9999 %), som gir et ekstra lag av sikkerhet og fjerner faren for menneskelig feil under desinfiseringsprosess.   
 1. Bruk det rette desinfiseringsmiddelet med riktig kontakttidsvarighet. 
  Bruk et desinfiseringsmiddel som har dokumentert effekt mot innhyllede viruser, i henhold til standard EN 14476 i Europa, eller er på de amerikanske miljøvernmyndighetene EPA sin liste N over registrerte antimikrobeprodukter for bruk mot det nye koronaviruset, SARS-CoV-2, som er viruset som forårsaker COVID-19. Påse at alt personale vet hvor lang desinfiseringsmidlets kontakttid er og hvordan det skal påføres i henhold til produsentens anvisninger. Hvis for eksempel kontakttiden for et produkt er 10 minutter, men du tørker det av umiddelbart etter påføring, klarer det neppe å drepe viruset.  

 2. Kommuniser regelmessig for å bygge opp tiltro og sikre etterfølgelse. 
  Fullstendig hygiene er en laginnsats som begynner med god kommunikasjon. Alle har en rolle å spille – også pasientene. Klar skilting og godt opplært personale hjelper folk med å kjenne seg trygge og komfortable på at dere gjør alt dere kan for å holde omgivelsene rene.   

  Jeg håper at disse tipsene hjelper dere med å tilby et hygienisk miljø i vaksineringsklinikkene mens dere gjennomfører denne «siste kilometeren» i kampen om å få slutt på COVID-19-pandemien. 

Om forfatteren

Linda Homan headshot

Linda Homan

RN, BSN, CIC, Sr. Manager Clinical Affairs

Tilknyttede artikler

Infographic, available for download, Creating a Clean Environment When Administering Vaccines
Nedlasting av infografikk: Besørge rene omgivelser ved vaksinering

Renslighet i vaksineringsklinikker er av avgjørende betydning for sikkerheten til pasienter og medarbeidere. Last ned denne PDF-filen med de viktigste punktene å ta i betraktning for å besørge rene omgivelser ved vaksinering.