Grunnleggende ideer om validering av desinfisering. En samtale med Cleanroom Technology.

Av Matt Cokely, Ecolab Global Technical Consultant

Cleanroom Technology in conversation with Ecolab

Regulerende instanser ser etter validering som viser passende tiltak for å redusere typer og antall mikroorganismer i et lokale. I et intervju med Cleanroom Technology, drøfter Ecolab Global Technical Consultant, Matt Cokely beste praksiser for å oppnå dette.

Effekttesting av desinfiseringsmidler er en kompleks prosess, og Cokely berører problemer som kan oppleves som hindre, deriblant bearbeiding av organismer eller bruk av overflater av grovt materiale.

Cokely viser også de potensielle fordelene av validering av flere lokaler, og hvordan matrisetilnærmingen sammen med Ecolab Validex™-programmet kan fjerne kostbart og tidskrevende dobbeltarbeid, strømlinjeforme valideringsprosessen og lage en robust, gjennomtenkt valideringspakke.

 
Lytt til samtalen på nettsiden til Cleanroom Technology

_

Om forfatteren

Ecolab Life Sciences logo

Life Sciences

Ecolabs livsvitenskapsavdeling er dedikert til å utvikle best mulig produkter og tjenester for å hjelpe våre kunder i både farmasøytiske og personlig pleie-industrier.

Relaterte artikler