Et klarere perspektiv på Vedlegg 1

Hjelper deg med å håndtere utfordringer med rengjøring og desinfisering for å fremme overholdelse

Annex 1 image

Ecolab har erfaringene som skal til for å kunne tilby innsikt om de siste oppdateringene.

Vedlegg 1, utkast v.12, februar 2020, inneholder fem hovedpunkter som legemiddelprodusenter må være oppmerksom på angående rengjøring og desinfisering av anleggene sine:

  • Klart skille mellom rengjørings- og desinfiseringstiltak
  • Sterile produkter – beregnet for bruk i både sterile og ikke-sterile områder
  • Produkter som er klare for bruk – for å minimere overflødig kontroll av forberedelser, validering og utløpsdato
  • Validering – for å styrke yteevne og bruksområde
  • Vektlegging på risikohåndtering og systemer for kvalitetssikring (QMS)
  • Ecolab Life Sciences kan hjelpe deg med å oppfylle disse kravene.

Eudralex vol. 4

EudraLex vol. 4 dekker retningslinjer for god produksjonspraksis (GMP), og inneholder en serie vedlegg (inkludert Vedlegg 1) som gir spesifikk rådgiving til alle aspekter av legemiddelproduksjon.

HVORFOR HAR DEN BLITT OPPDATERT?
Etter første runde med målrettede konsultasjoner, ble det foreslått betydelige modifikasjoner, som har blitt lagt til i det siste utkastet for en avsluttende gjennomgang.

Finn ut mer om Eudralex Vol. 4

Ecolab Life Sciences logo

Life Sciences

Ecolabs livsvitenskapsavdeling er dedikert til å utvikle best mulig produkter og tjenester for å hjelpe våre kunder i både farmasøytiske og personlig pleie-industrier.

Relaterte artikler