Koronavirus: Forholdsregler for smittevern i helsevesenet for COVID-19

Ecolab Healthcare Infection Control Precautions for 2019-nCoV

Humane koronaviruser1 er vanlige over hele verden og forårsaker ofte mild til moderat sykdom. Det er kjent at to nyere humane koronaviruser, MERS-CoV og SARS-CoV, kan forårsake alvorlig sykdom. Et nytt koronavirus, 2019-nCoV akutt luftveissykdom, dukket opp i 2019 og vekker bekymring.

Hva er 2019-nCoV akutt luftveissykdom (2019-nCoV)?2

 • Kinesiske myndigheter identifiserte det nye koronaviruset med opprinnelse i Wuhan, Kina.
 • Dette viruset har forårsaket tusenvis av bekreftede tilfeller, inkludert tilfeller utenfor Wuhan, med ytterligere tilfeller i ferd med å identifiseres i et økende antall land internasjonalt. Det første tilfellet i USA ble kunngjort den 21. januar og i Europa (Frankrike) den 24. januar.
 • Kliniske tegn og symptomer inkluderer feber og symptomer på sykdommer i nedre luftveier (f.eks. hoste, kortpustethet).
 • Fra tidlig av var det mange pasienter etter utbruddet i Wuhan, Kina, som angivelig hadde en kobling til et stort marked for sjømat og dyr, noe som antydet spredning fra dyr til person. Imidlertid har et økende antall pasienter angivelig ikke hatt eksponering for dyremarkeder, noe som antyder at spredning fra person til person forekommer, selv om det er uklart hvor lett eller holdbart dette viruset sprer seg mellom mennesker. Både MERS og SARS har vært kjent for å forårsake alvorlig sykdom hos mennesker. Situasjonen med 2019-nCoV er fremdeles uklar og utvikler seg raskt. Mens det er rapportert om alvorlig sykdom, inkludert sykdom som har ført til mange dødsfall i Kina, har andre pasienter hatt mildere sykdom og blitt utskrevet. Overføring fra person til person er rapportert hos helsepersonell som pleide noen av de syke i Kina.

Hva er forholdsreglene for infeksjonskontroll i helsevesenet for 2019-nCoV?3
Selv om overføringsdynamikken ennå ikke er bestemt, anbefaler CDC og WHO for øyeblikket en forsiktig tilnærming til pasienter som er under utredning for 2019 nytt koronavirus:

 • Standard anbefalinger for å forhindre spredning av infeksjoner inkluderer regelmessig håndvask, tildekking av munn og nese ved hosting og nysing og gjennomkoking og -steking av kjøtt og egg. Unngå nærkontakt med pasienter som er smittet, om mulig.
 • Unngå nærkontakt med alle som viser symptomer på luftveissykdom som hosting og nysing.
 • Pasienter bør bli bedt om å bruke en kirurgisk maske så snart de er identifisert og evaluert i et privat rom med døren lukket, ideelt sett et luftbårent infeksjonsisolasjonsrom hvis tilgjengelig.
 • Helsepersonell som kommer inn i rommet, skal bruke standard forholdsregler, kontaktforholdsregler, luftbårne forholdsregler og øyevern (f.eks. vernebriller eller ansiktsskjerm). Infeksjonskontrollpersonell på helseinstitusjoner og det lokale helsemyndigheter skal varsles umiddelbart. Omhyggelig håndhygiene og miljøhygiene spiller en nøkkelrolle i disse forholdsreglene for isolasjon.

Hvilke produkter for håndhygiene er effektive mot 2019-nCoV?
Å utføre håndhygiene ved å vaske hendene rutinemessig med såpe og vann eller å bruke alkoholbasert håndvask (ABHR) med et spesifikt krav på effekt mot innkapslede virus er en av de beste måtene å unngå overføring av nye patogener. Alle anbefalte produkter er i samsvar med EN 14476 eller har begrenset spektrumaktivitet mot vacciniaviruset i henhold til EN 14476.

Produktene oppført nedenfor, er ikke tilgjengelige i alle land/regioner. Kontakt den lokale Ecolab-salgsrepresentanten for informasjon om tilgjengelighet.

BRUKSOMRÅDE ECOLAB-PRODUKT
Alkoholbasert håndvask AniosGel 800
Alkoholbasert håndvask AniosRub 800
Alkoholbasert håndvask AniosGel 85 NPC
Alkoholbasert håndvask AniosRub 85 NPC
Alkoholbasert håndvask Skinman Foam
Alkoholbasert håndvask Skinman Soft Plus
Alkoholbasert håndvask Skinman Soft Protect
Alkoholbasert håndvask Spirigel Complete

Hvilke desinfiseringsmidler er effektive mot 2019-nCoV?

Desinfisering av harde, ikke-porøse overflater er nøkkelen til å opprettholde trygge omgivelser, og forhindrer overføring av nye patogener. Alle anbefalte produkter er i samsvar med EN 14476 eller har begrenset spektrumaktivitet mot vacciniavirus i henhold til EN 14476.

Produktene oppført nedenfor, er ikke tilgjengelige i alle land/regioner. Kontakt den lokale Ecolab-salgsrepresentanten for informasjon om tilgjengelighet.

.
BRUKSOMRÅDE ECOLAB-PRODUKT
Gulv og overflater (konsentrerte produkter) Actichlor Plus
Gulv og overflater (konsentrerte produkter) Anios Oxy'Floor
Gulv og overflater (konsentrerte produkter) Incidin Active
Gulv og overflater (konsentrerte produkter) Incidin Plus (kun DVV-innhyllet viruseffektivitet)
Gulv og overflater (konsentrerte produkter) Incidin Pro
Gulv og overflater (konsentrerte produkter) Surfanios Premium
Overflater (bruksklar) Aniospray Quick
Overflater (bruksklar) Anios Quick Wipes
Overflater (bruksklar) Incidin Alcohol Wipe
Overflater (bruksklar) Incidin Foam (kun DVV-innhyllet viruseffektivitet)
Overflater (bruksklar) Incidin Liquid
Overflater (bruksklar) Incidin Oxywipe / Incidin Oxywipe S
Overflater (bruksklar) Incidin Oxyfoam / Incidin Oxyfoam S
Overflater (bruksklar) Sani-Cloth Active
Overflater (bruksklar)` Surfa'Safe Premium
Overflater (bruksklar) Wip'Anios Excel
Luftbåren desinfeksjon Aseptanios AD

Hvilket arbeid pågår fremdeles?

 • Screening av reisende fra Wuhan i Kina.
 • Restriksjoner på reiser fra de sentrale kinesiske byene, Huanggang, Ezhou og Wuhan
 • Bestemme virusets opprinnelse, noe som kan føre til anbefalt veiledning relatert til overføringer fra dyr.
 • Bestemme sykdomsprogresjon blant syke mennesker og hvordan de kan ha fått infeksjonen
 • Bestemme frekvensen og sannsynligheten for overføring fra person til person

For mer informasjon:
Verdens helseorganisasjon, koronavirus: www.who.int/health-topics/coronavirus


Referanser:
1. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC (Centers for Disease Control and Prevention) sitt koronavirussammendrag. www.cdc.gov/coronavirus/index.html
2. De amerikanske folkehelsemyndighetene CDC (Centers for Disease Control and Prevention), 2019 nytt koronavirus. www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
3. Verdens helseorganisasjon, koronavirus www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/infection-control.html
4. De amerikanske folkehelsemyndighetene (Centers for Disease Control and Prevention), midlertidig infeksjonsforebygging og kontrollanbefalinger i helsevesenet for pasienter som er undersøkt for 2019 nytt koronavirus. www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/infection-control.html
5. Det amerikanske miljøvernbyrået, EPA, veiledning for nye virale patogener for antimikrobielle pesticider. www.epa.gov/pesticide-registration/emerging-viral-pathogen-guidance-antimicrobial-pesticides

Ecolab Healthcare Insights

Ecolab Healthcare

Ecolab Healthcare er motivert til å hjelpe helsesystemer og sykehus med å realisere klinisk, operasjonell og økonomisk verdi gjennom en programmatisk tilnærming til sykehusrengjøring gjennom repeterbar og målbar arbeidsflyt.

Relaterte artikler for helsevesenet