Unngå kontaminering av cellekulturer ved bruk av aseptisk teknikk

Cellekulturer kan gi et næringsrikt miljø til uønskede biologiske mikroorganismer.

Avoiding cell culture contamination using the aseptic technique | Ecolab

Cellekulturer kan gi et næringsrikt miljø til uønskede biologiske mikroorganismer. Slik kontaminering kan ha en alvorlig og dødelig virkning på produksjon og høsting av verdifullt biologisk materiale. Denne artikkelen utforsker noen spørsmål knyttet til gjeldende aksepterte prosesser når du bruker skap med laminær strømning, og søker å tilby et moderne alternativ – den aseptiske arbeidsstasjonen.

  • Hva er utfordringene med å opprettholde aseptiske forhold?
  • Er bruk av UV et akseptabelt alternativ?
  • Hvordan er et aseptisk lukket miljø til sammenligning?

Finn ut mer i artikkelen «Unngå kontaminering av cellekultur ved bruk av aseptisk teknikk» fra Bioquell.

Last ned

Ecolab Life Sciences Insight Articles

Ecolab Life Sciences

Ecolabs livsvitenskapsavdeling er dedikert til å utvikle best mulig produkter og tjenester for å hjelpe våre kunder i både farmasøytiske og personlig pleie-industrier.

Artikler om renrom