Visuelt ren: Få klarhet om regulatoriske retningslinjer

Av Thomas Altmann, Global CIP/COP Technical Manager Cleaning Validation

Visuelt ren: Få klarhet om regulatoriske retningslinjer

«Visuelt ren» er en term som brukes i nesten alle forskrifter for legemiddelbransjen (FDA, PIC/S, GMP). Enkelt forklart skal utstyr som brukes til legemiddelproduksjon kontrolleres for visuell renhet før bruk1.

Det er på mange måter opplagt – men det er få som er 100 % tydelig på hva visuelt ren betyr i standard driftsprosedyrer, og hvordan det skal dokumenteres for validering av rengjøringen. De vanligste spørsmålene er:

  • Hvordan ser rester ut?
  • Når anses de for å være synlige?
  • Hvordan påvirker produksjonsmaterialene synligheten?
  • Hvor ofte må en inspektør teste synet sitt?

Nedenfor finner du en kort drøfting av hvert av disse temaene.

 

Hvordan ser rester ut?

Kontrollørene dine må vite hva de ser etter når de inspiserer utstyr. De bør i det minste være i stand til å skille mellom prosesseringsrester og rester av rengjøringsmidler og desinfiseringsprodukter – og hvordan lave forekomster av alle typer rester ser ut. I tillegg må kontrollørene ha kunnskap om hvordan en visuelt ren overflate ser ut, herunder fargen på stålet, riper eller andre skader som ikke påvirker neste etappe i produksjonsprosessen.

For eksempel kan aktive farmasøytiske ingredienser (API) ofte se ut som pulver, mens rester av rengjøringmidler kan se ut som flekker på overflaten.

 
Visuelt ren: Få klarhet om regulatoriske retningslinjer

API-rester ser ofte ut som pulver.

Visuelt ren: Få klarhet om regulatoriske retningslinjer

Rester av oppvaskmiddel ser ofte ut som flekker.

Kontrollører som inspiserer for «visuell ren», overser ofte rester av oppvaskmiddel. Legemiddelprodusenter som bruker vaskemidler fremstilt for bruk på utstyr for produksjon av mat- og drikkevarer, skal være klare over at rester av ingredienser som ikke er vannløselige, som rusthindrende midler eller overflateaktive stoffer, kan sitte igjen og forårsake en uventet interaksjon med rester av API-er, og kan bli overført til det neste produktet i produksjonslinjen.

 

Hvordan påvirker produksjonsmaterialene synligheten?

Rester kan se forskjellige ut, avhengig av hvilket materiale som er benyttet til bygging av utstyret som inspiseres. Rundt 90 % av utstyret som brukes i farmasøytisk produksjon, er fremstilt av rustfritt stål – mens glass, gummi og polymerer som teflon og EPDM utgjør mesteparten av det resterende.

Når man velger utstyr og opplæring av kontrollører, bør man ta i betraktning at det er vanskeligere å se rester på utstyr laget av polymeroverflater enn å oppdage rester på utstyr laget av rustfritt stål.

Når det er sagt, kan/vil rustfritt stål som utsettes for sterk varme misfarges over tid – noe som gjør det vanskeligere å oppdage rester enn da utstyret ble levert. Alle utstyrsoverflater som ripes, må poleres på nytt (om mulig), eller skiftes ut så snart «visuelt ren» ikke trygt kan verifiseres.

Kontrollører må læres opp til å oppdage hvordan alle typer rester ser ut på alle typer overflate.

Visuelt ren: Få klarhet om regulatoriske retningslinjer

Hvordan rester ser ut, kan avhenge av ulike typer materialoverflater (rustfritt stål kontra teflon eller nytt/polert kontra misfarget rustfritt stål).

Når anses de for å være synlige?

Den visuelle terskelen er konsentrasjonsnivået der en API eller rest blir synlig. Produsenter må fastsette terskelen for når hver API eller rest er synlig – for så å sammenlikne den med nivået for når denne API-en eller resten blir toksikologisk betydelig. Dersom den visuelle terskelen er lavere enn grensen du har satt for det toksikologisk betydelige nivået for API-en eller resten, er «visuelt ren» et godtatt mål.

Analysen nedenfor viser når konsentrasjonen av Paracetamol (en API med relativt lav risiko) blir synlig.

Visuelt ren: Få klarhet om regulatoriske retningslinjer

Hvor ofte må en inspektør teste synet sitt?

Igjen er ikke retningslinjene spesifikke. Mange selskap krever nå at alle som utfører visuelle kontroller skal ta en årlig synstest.

Det er ikke lovpålagt. På den annen side, dersom rengjøringsprosedyrene deres betviles, vil dokumentasjon på at du har gitt god nok opplæring til kontrollørene, og at synet til kontrollørene testes jevnlig, langt på vei overbevise kontrollinstansene om at du har iverksatt alle tiltak som er rimelig å forvente.

 

Har du ytterligere spørsmål?

Hvis du vil ha mer informasjon om beste praksiser og retningslinjer for «visuelt ren», kontakt Ecolab Life Sciences. Vi har tilstedeværelse på legemiddelanlegg verden over, og kan formidle kunnskap om hvordan andre legemiddelprodusenter har implementert «visuelt ren» i sine valideringsprogrammer for rengjøring.


1FDA – 21 CFR-del 21167 obligatorisk i punkt (6) Kontroll av renheten til utstyret umiddelbart før bruk

2Pharm. Ind. 62, Nr. 6 (2000) Buscalferri et al. − Reinigungsvalidierung

 

Ecolab Life Sciences

Ecolab Life Sciences

Ecolabs biovitenskapsavdeling er dedikert til å utvikle best mulig produkter og tjenester for å hjelpe kundene våre i legemiddel- og personlig pleie-bransjene.

Tilknyttede farmasøytiske artikler