Viktigheten av rengjøringsvalidering innenfor legemiddelproduksjon

Rengjøringsvalidering er avgjørende for å sikre effektivitet under rengjøring av utstyr, og sist, men ikke minst å sikre sikkerhet og integritet for API og ferdig produserte legemiddelprodukter.  

Ecolab cleaning validation expert testing the cleanliness of a pharmaceutical production drum

Rengjøringsprosedyrer som er godt dokumentert, forstått av driftsoperatører og konsekvent utført, er avgjørende for tilvirking av produkter som ikke er kontaminert. Kontaminanter kan overføres (legemiddelprodukter eller API-er) fra et produksjonsparti til et annet, rengjøringsmidler, mikroorganismer eller via andre stoffer som for eksempel luftbårne partikler eller råmaterialer. Rengjøring utføres kort sagt for å fjerne kontaminerende stoffer fra produkter og annet. Rengjøringsprosesser må valideres ved bruk av analytiske metoder for validering, det vil si metoder som er praktiske, oppnåelige og verifiserbare.

Validering innebærer dokumentert bevis som viser at en prosess jevnlig produserer produkter som oppfyller forhåndsbestemte spesifikasjoner og kvalitetsattributter. Validering av rengjøring er dokumentert bevis på at et sett eller stykke utstyr kan rengjøres på en pålitelig og reproduserbar måte i henhold til forhåndsbestemte og akseptable grenser. For å sikre at alt er klart for ettersyn, må rengjøringsprogram og effektiviteten av dem dokumenteres nøyaktig.


«Validering av rengjøring er dokumentert bevis på at en godkjent rengjøringsprosedyre vil reproduserbart fjerne tidligere produktmateriale eller rengjøringsmiddler på utstyret under den vitenskapelig satte maksimumsgrensen for nivå av overføring»

- PIC/S-veiledning for medisinske produkter, Vedlegg 15 Kvalifisering og validering


Når kreves det validering av rengjøring?

Prosedyrer for validering av rengjøring kreves når det forekommer en endring i tilvirkingen som kan påvirke potensielle rester som må fjernes fra produktkontaktoverflater. Disse endringene inkluderer, men begrenses ikke til:

 1. Nye prosesser og/eller utstyr
 2. Endringer i rengjøringsprosedyre
 3. Endring av formulering
 4. Endring av utstyr (deriblant logistisk og mekanisk)
 5. Endring av vannvalitet og/eller et utstyrsystem
 6. Endring av rengjøringsmiddel
 7. Endring av sammensetning av råmateriale 


Når kreves det ikke validering av rengjøring?

Validering av rengjøringsprosedyrer kreves ikke når:

 1. Utstyret er bestemt for ett spesifikt produkt
 2. Bruk av engangsutstyr og/eller -deler
 3. Rengjøring av utstyr mellom produksjon av samme produktserie


«Når rengjøringsprosessen kun brukes mellom patier av samme produkt (eller ulike mengder i en serieproduksjon), kreves det kun av firmaet at utstyret er "synlig rent". Dermed kreves det ikke validering mellom rengjøringsprosesser.»

- Validering av rengjøringsprosesser, 7/93, FDA


Men FDA 21 CFR 211,67 (a) krever at ethvert utstyr, deriblant tilegnet utstyr og flerbruksutstyr, er rengjort, vedlikeholdt og tilpasset type legemiddel, er renset og/eller sterilisert med formålstjenlige mellomrom for å forhindre at funksjonsfeil eller kontaminering som endrer sikkerheten, identiteten, styrken, kvaliteten eller renheten til produktet som er underlagt de offisielle eller bestemte kravene.»

Hva skal en rengjøringsprosess inneholde?

Validering av rengjøring er en systematisk tilnærming for å forsikre at rengjøringsprosedyren er gjentakelig og pålitelig. Valideringsprosessen av rengjøringen krever en rekke dokumentasjon som inkluderer, men ikke begrenses til:

 1. Retningslinjer for selskap om validering av rengjøring
 2. Hovedplan for validering av rengjøring 
 3. Prosedyre for rengjøring som inkluderer:
  • Tidsrammen mellom avslutning av produksjon og start av rengjøringsprosedyrene.
  • Rengjøringsprosedyrer til bruk for hvert legemiddelprodukt, hvert produksjonssystem eller hvert stykke utstyr.  Disse prosedyrene må gjelde alle produksjons- og kvalitetsfunksjoner.  Rengjøringsprosedyrer gjelder utstyr som er i kontakt med produkter brukt under produksjon, mellomdeling eller prøvetaking av et legemiddelprodukt, materiale under utvikling eller råvarer (RM) Dette utstyret må rengjøres, og skal innbefatte:
   • rengjøring mellom skift
   • intervallrengjøring under en kampanje, ved behov
   • dedikert rengjøring av utstyr etter en avsluttet kampanje
 4. Operatøropplæring
  • Visuell inspeksjon
  • Prosedyrer for å ta prøver (spyling/skylling)
  • Rengjøringjstrinn
  • Klargjøring av rengjøringsløsning
  • Årlig synstest
 5. Protokoll for validering av rengjøring
  • Prosedyrer for prøvetaking, deriblant begrunnelse for prøvetakingsmetodologier.
  • Klart definerte prøvetakingssteder.
  • Data fra gjenvinningsstudier der det er aktuelt.
  • Analytiske metoder, deriblant grenser for oppdagelse og kvantifisering.
  • Kriterier for godkjennelse, inkludert for hvordan de spesfikke grensene settes.
  • Oppsummeringsrapport
  • Periodisk program for gjennomgang for å overvåke rengjøringsprosessen rutinemessig

Hva er konsekvensene av å ikke utføre tilstrekkelig validering av rengjøring?

Det er en global forventning om at et passende program for validering av rengjøring er på plass for å sikre at produktene ikke blir kontaminert av upassende rester som kan gå på akkord med sikkerheten, identiteten, styrken, renheten og kvaliteten til det ferdige produktet. De siste fem (5) årene med jevnlig innsikt i forskriftsmessige inspeksjoner, indikerer at observasjoner i forbindelse med rengjøringsvalidering har vært blant de fem ledende funnene. Kostnaden med å foreta rengjøringsvalideringen riktig den første gangen, er mye lavere enn kostnadene med rengjøringsvalidering som en del av forskriftsmessige utbedringer. I ekstreme tilfeller kan produksjonslokalene stenges ned midlertidig på grunn av mangelen på et tilstrekkelig program for rengjøringsvalidering.

Hvordan kan Ecolabs valideringseksperter hjelpe deg med å fullføre en vellykket validering?

Ecolab Life Sciences har et team av kvalifiserte og erfarne tekniske fageksperter (SME-er) som er dedikerte til å hjelpe kunder med behovene deres for rengjøringsvalidering. Ecolabs tekniske SME-er er utstyrt for å hjelpe kunder med enten å optimalisere eksisterende program for rengjøringsvalidering, eller utvikle nye program. I tillegg tilbyr Ecolabs tekniske team støtte for rengjøringsvalidering fra ende til ende for å sikre at rengjøringsvalideringen er sikker, effektiv og i samsvar.


Ecolab life sciences logo with cleaning and sanitation supplies

Ecolab Life Sciences

Ecolabs biovitenskapsavdeling er dedikert til å utvikle best mulig produkter og tjenester for å hjelpe kundene våre i legemiddel- og personlig pleie-bransjene.

Tilknyttede farmasøytiske artikler